Uusimmat

Vuosilomalaki muuttui – vaikutusta perhevapaisiin ja vuosilomiin

Vuosilomalain muutos heikensi perhevapaiden lomakertymää ja toi omavastuun sairastumiseen vuosiloman aikana.

Vuosilomalaki muuttui 1.4.2016. Sen myötä perhevapaiden lomakertymä heikkenee, sillä 1.4. jälkeen alkavissa perhevapaissa vuosilomaa kertyy enintään kuudelta kuukaudelta.

Lisäksi vuosiloman aikana sairastumiseen tulee uusi 6 lomapäivän omavastuu. Työntekijällä on kuitenkin aina oikeus vähintään 4 viikon vuosilomaan, mikäli hän on työskennellyt täyden lomanmääräytymisvuoden.

Ohessa vuosilomien siirtämistä käsittelevä, lehdistölle tarkoitettu ohje. Se vastaa asiasisällöltään VKL:n työnantajien käyttöön laatimaa ohjeistusta.