Uusimmat

Vuorotteluvapaa muuttuu

Tulevaisuudessa vuorotteluvapaalle pääseminen edellyttää 16 vuoden työhistoriaa. Yli 60-vuotiaat eivät enää olisi oikeutettuja vapaaseen. Tämä ei tosin lakiin suunnitellun siirtymäsäännöksen mukaan koskisi ennen vuotta 1957 syntyneitä.

Järjestelmä muuttuisi myös mm. siten, että vuorotteluvapaajakson ajankohdan muuttaminen olisi mahdollista, mikäli uusi ajankohta sovitaan ennen jakson alkamista.

Vuorottelusijaiseksi olisi jatkossa palkattava työtön työnhakija, joka on ollut työttömänä työnhakijana yhdenjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää vuorotteluvapaan alkamista edeltäneen 14 kuukauden aikana. Työttömyysaika selvitetään TE-toimiston ilmoittautumistietojen perusteella. Vuorottelusijaisuuksia etsivän kannattaa siis huolehtia työnhaun voimassaolosta, vaikka työkeikkojen väliin jäisikin vain lyhyitä jaksoja.

Sijaiseksi voitaisiin kuitenkin edellä mainitusta poiketen palkata alle 30-vuotias työtön työnhakija, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi taikka työtön työnhakija, joka vuorotteluvapaan alkaessa on alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Lain voimaantuloajankohdaksi kaavaillaan näillä näkymin alkusyksyä. Vuorotteluun on tarkoitus soveltaa vielä voimassa olevaa säännöstöä, mikäli vuorottelusopimus on tehty ennen muutosten voimaantuloa ja vuorottelun olisi tarkoitus alkaa ennen vuoden 2014 loppua.

(21.3.2014 Tytti Oras)