Uutiset / 01.06.2012

Vuokratyöohje ehkäisemään halpamarkkinoita

Vuokratyö on uudenlainen työn tekemisen muoto, joka näyttää leviävän työmarkkinoilla, myös journalistisessa työssä. Erityisesti Ruotsissa jo monta sataa journalistia tekee työtä vuokrayrityksen kautta. Suomessa kehitys on lähtenyt liikkeelle vähitellen, mutta on selvästi kiihtynyt muutaman viime vuoden aikana. On todennäköistä, että tämä kehitys jatkuu.

Vuokratyössä journalistisessa tehtävässä työskentelevä tekee työtään vuokrayrityksen palveluksessa, mutta osana käyttäjäyrityksen toimitusta.

Koko ammattiyhdistysliikkeen tavoitteena on estää työn halpamarkkinat, jotta kaikkea työtä tehtäisiin samoin ehdoin työn tekemisen muodosta riippumatta. Tämä on myös Journalistiliiton tavoite. Liitto pitää tärkeänä, että työehdot myös vuokratyössä määräytyvät alan työehtosopimusten mukaan.

Liitolla on yksi vuokratyötä koskeva työehtosopimus. Se koskee Mediarinki Oy:n töitä, ja on neuvoteltu yhdessä Teatteri- ja Mediatyöntekijöiden TeMen kanssa. Nouhau Professionals Oy:n vuokratyöhön MTV Oy:ssä sovelletaan käyttäjäyritys MTV:n työehtosopimusta. Lehdistön vuokratyöhön sovelletaan lehdistön yleissitovaa työehtosopimusta, ellei vuokrayritys ole sidottu sitä koskevaan työehtosopimukseen.

Journalistiliiton vuokratyöohje (pdf) on koostettu erityisesti luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen käyttöön.

Mikäli työnantajasi siirtyy käyttämään vuokratyötä, on siitä hyvä ilmoittaa liiton työehtoyksikölle.

Työ- ja elinkeinoministeriön laatima laajempi vuokratyöopas löytyy myös verkosta: http://www.tem.fi/files/29902/vuokratyoopas.pdf

Journalistiliiton toimiston työehtoyksikkö


Katso myös

Kaikki uutiset

Journalistiliiton pitkäaikainen puheenjohtaja Antero Laine on kuollut  

Hän toimi liiton puheenjohtajana 1974-1992.

Ehdota nyt Järjestöteko- ja Työyhteisötekijäpalkinnon saajaa

Esityksiä palkittaviksi voivat tehdä liiton jäsenyhdistykset, osastot ja yksittäiset jäsenet. Palkinnoista päättää liiton hallitus.

Riitaan elokuva- ja tv-tuotantoalan työvuorojen muuttamisesta ei saatu tuomioistuimesta selkeytystä

Journalistiliitto nosti kanteen, koska sen tulkinnan mukaan jäsenien työvuoroja oli muutettu työehtosopimuksen vastaisesti. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun elokuva- ja tv-tuotantoalan työehtosopimusta tulkittiin työtuomioistuimessa.