Uutiset / 01.06.2012

Vuokratyöohje ehkäisemään halpamarkkinoita

Vuokratyö on uudenlainen työn tekemisen muoto, joka näyttää leviävän työmarkkinoilla, myös journalistisessa työssä. Erityisesti Ruotsissa jo monta sataa journalistia tekee työtä vuokrayrityksen kautta. Suomessa kehitys on lähtenyt liikkeelle vähitellen, mutta on selvästi kiihtynyt muutaman viime vuoden aikana. On todennäköistä, että tämä kehitys jatkuu.

Vuokratyössä journalistisessa tehtävässä työskentelevä tekee työtään vuokrayrityksen palveluksessa, mutta osana käyttäjäyrityksen toimitusta.

Koko ammattiyhdistysliikkeen tavoitteena on estää työn halpamarkkinat, jotta kaikkea työtä tehtäisiin samoin ehdoin työn tekemisen muodosta riippumatta. Tämä on myös Journalistiliiton tavoite. Liitto pitää tärkeänä, että työehdot myös vuokratyössä määräytyvät alan työehtosopimusten mukaan.

Liitolla on yksi vuokratyötä koskeva työehtosopimus. Se koskee Mediarinki Oy:n töitä, ja on neuvoteltu yhdessä Teatteri- ja Mediatyöntekijöiden TeMen kanssa. Nouhau Professionals Oy:n vuokratyöhön MTV Oy:ssä sovelletaan käyttäjäyritys MTV:n työehtosopimusta. Lehdistön vuokratyöhön sovelletaan lehdistön yleissitovaa työehtosopimusta, ellei vuokrayritys ole sidottu sitä koskevaan työehtosopimukseen.

Journalistiliiton vuokratyöohje (pdf) on koostettu erityisesti luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen käyttöön.

Mikäli työnantajasi siirtyy käyttämään vuokratyötä, on siitä hyvä ilmoittaa liiton työehtoyksikölle.

Työ- ja elinkeinoministeriön laatima laajempi vuokratyöopas löytyy myös verkosta: http://www.tem.fi/files/29902/vuokratyoopas.pdf

Journalistiliiton toimiston työehtoyksikkö


Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.