Uusimmat

Vuokratyöohje ehkäisemään halpamarkkinoita

Liiton työehtoyksikkö on laatinut luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen käyttöön vuokratyöohjeen.

Vuokratyö on uudenlainen työn tekemisen muoto, joka näyttää leviävän työmarkkinoilla, myös journalistisessa työssä. Erityisesti Ruotsissa jo monta sataa journalistia tekee työtä vuokrayrityksen kautta. Suomessa kehitys on lähtenyt liikkeelle vähitellen, mutta on selvästi kiihtynyt muutaman viime vuoden aikana. On todennäköistä, että tämä kehitys jatkuu.

Vuokratyössä journalistisessa tehtävässä työskentelevä tekee työtään vuokrayrityksen palveluksessa, mutta osana käyttäjäyrityksen toimitusta.

Koko ammattiyhdistysliikkeen tavoitteena on estää työn halpamarkkinat, jotta kaikkea työtä tehtäisiin samoin ehdoin työn tekemisen muodosta riippumatta. Tämä on myös Journalistiliiton tavoite. Liitto pitää tärkeänä, että työehdot myös vuokratyössä määräytyvät alan työehtosopimusten mukaan.

Liitolla on yksi vuokratyötä koskeva työehtosopimus. Se koskee Mediarinki Oy:n töitä, ja on neuvoteltu yhdessä Teatteri- ja Mediatyöntekijöiden TeMen kanssa. Nouhau Professionals Oy:n vuokratyöhön MTV Oy:ssä sovelletaan käyttäjäyritys MTV:n työehtosopimusta. Lehdistön vuokratyöhön sovelletaan lehdistön yleissitovaa työehtosopimusta, ellei vuokrayritys ole sidottu sitä koskevaan työehtosopimukseen.

Journalistiliiton vuokratyöohje (pdf) on koostettu erityisesti luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen käyttöön.

Mikäli työnantajasi siirtyy käyttämään vuokratyötä, on siitä hyvä ilmoittaa liiton työehtoyksikölle.

Työ- ja elinkeinoministeriön laatima laajempi vuokratyöopas löytyy myös verkosta: http://www.tem.fi/files/29902/vuokratyoopas.pdf

Journalistiliiton toimiston työehtoyksikkö