Uutiset / 21.04.2011

VKL esittää toukokuulle 1,2 %:n yleiskorotusta

VKL esittää, että palkkojen yleiskorotus 1.5.2011 olisi 1,2 %. Yrityskohtainen erä 1.10.2011 olisi 1,6 %. Eräesitys lähtee siitä, että kahden sopimusvuoden eräraha tulisi maksuun yhdellä kertaa. Laskennallinen vuosikohtainen erä olisi siten 0,8 %.

Vuoden päästä toukokuussa palkkoja korotettaisiin yleiskorotuksella 1,6 %.

Kaikilla korotusmäärillä korotettaisiin myös vähimmäispalkkoja ja vuorolisiä.

Sopimuskausi olisi 1.5.2011-30.4.2013.

VKL:n palkkaesitykseen sisältyy kriisipykälä, jonka mukaan paikallisesti voitaisiin sopia palkkojen korotusten siirtämisestä tai niistä luopumisesta osittain tai kokonaan. Sopimus tulisi tehdä kirjallisesti ja sen taustalla tulisi olla yhteisesti todetut talousvaikeudet.

SJL:n neuvottelijat kommentoivat tänään lähinnä sopimukseen esitettyä kriisipykälää, jota pidettiin monin tavoin hyvin ongelmallisena.

Palkkaneuvotteluja jatketaan raharyhmässä heti pääsiäisen jälkeisenä tiistaina.

SJL jätti omat palkkaesityksensä VKL:lle maanantaina 18.4.

Petri Savolainen


Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.