Uusimmat

Valvontakirje Alman ulosmarsseista

Viestinnän Keskusliitto lähetti torstaina 14.6. iltapäivällä valvontakirjeen Aamulehden ja Satakunnan Kansan tiistaisista ulosmarsseista. Journalistililiitto vastasi kirjeeseen heti saman iltapäivän aikana.

Valvontakirjeessä VKL totesi muun muassa seuraavaa:

Työtaistelu on laiton. Edellytämme, että selvitätte meille kirjallisesti, mihin toimenpiteisiin ryhdyitte kaikkien työtaisteluidenlopettamiseksi.
 
Lisäksi edellytämme, että pidätte ennakoivasti huolta siitä, että työpaikoilla toimitaan voimassa olevien säännösten mukaisesti.
 
Kehotamme liittoanne työehtosopimukseen perustuvan valvontavelvollisuutenne nojalla huolehtimaan siitä, että laittomat työtaistelutoimenpiteet eivät pääse toistumaan.

 

Liiton kirjallisessa vastauksessa tuotiin esiin toimet, joihin ryhdyttiin välittömästi, kun tieto ulosmarsseista saatiin tiistaina kello 16.14.

Ulosmarssien jälkeisten toimien lisäksi liitto lähetti jo maanantaina 11.6. sähköpostikirjeen Alma Aluemedian luottamushenkilöille ja toimitusosastojen puheenjohtajille yt-neuvotteluiden päätöksen johdosta. Tässä viestissä tuotiin ennakoivasti esiin mahdollisten ulosmarssien laiton luonne. Näin toimittiin siitä syystä, että saman yhtiön aikaisemmista yt-neuvotteluista oli aiheutunut ulosmarsseja.

-Tilanteen vakavuudesta ja yt-neuvotteluiden aiheuttamasta mielipahasta kertoo se, ettei ennakoivillakaan toimilla voitu estää ulosmarssien tapahtumista, päättyy Journalistiliiton vastaus Viestinnän Keskusliitolle.