Uutiset / 14.06.2012

Valvontakirje Alman ulosmarsseista

Valvontakirjeessä VKL totesi muun muassa seuraavaa:

Työtaistelu on laiton. Edellytämme, että selvitätte meille kirjallisesti, mihin toimenpiteisiin ryhdyitte kaikkien työtaisteluidenlopettamiseksi.
 
Lisäksi edellytämme, että pidätte ennakoivasti huolta siitä, että työpaikoilla toimitaan voimassa olevien säännösten mukaisesti.
 
Kehotamme liittoanne työehtosopimukseen perustuvan valvontavelvollisuutenne nojalla huolehtimaan siitä, että laittomat työtaistelutoimenpiteet eivät pääse toistumaan.

 

Liiton kirjallisessa vastauksessa tuotiin esiin toimet, joihin ryhdyttiin välittömästi, kun tieto ulosmarsseista saatiin tiistaina kello 16.14.

Ulosmarssien jälkeisten toimien lisäksi liitto lähetti jo maanantaina 11.6. sähköpostikirjeen Alma Aluemedian luottamushenkilöille ja toimitusosastojen puheenjohtajille yt-neuvotteluiden päätöksen johdosta. Tässä viestissä tuotiin ennakoivasti esiin mahdollisten ulosmarssien laiton luonne. Näin toimittiin siitä syystä, että saman yhtiön aikaisemmista yt-neuvotteluista oli aiheutunut ulosmarsseja.

-Tilanteen vakavuudesta ja yt-neuvotteluiden aiheuttamasta mielipahasta kertoo se, ettei ennakoivillakaan toimilla voitu estää ulosmarssien tapahtumista, päättyy Journalistiliiton vastaus Viestinnän Keskusliitolle.


Katso myös

Kaikki uutiset

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Luova ala vaatii päättäjiä perumaan yksityisen kopioinnin hyvityksen tuhoisan leikkauksen

Älä anna kulttuurin kadota -kampanja vaatii päättäjiä säilyttämään oikeudenmukaisen yksityisen kopioinnin hyvityksen. Hallituksen kehysriihen päättämä leikkaus 11 miljoonasta 5,5 miljoonaan olisi luovan alan järjestöjen mukaan perusteeton ja tuhoisa kulttuuritarjonnalle ympäri Suomen. Journalistiliitto on mukana kampanjassa.