Uusimmat

Valtuustolta kahden viikon armonaika tes-neuvotteluille

SJL:n valtuusto kiirehtii lehdistön työehtoneuvotteluja. Armonaikaa ratkaisun synnylle on pari viikkoa.

Suomen Journalistiliiton valtuusto kokoontui torstaina Helsingissä käsittelemään tilannetta lehdistön työehtoneuvotteluissa, jotka ovat jatkuneet pian kolme viikkoa ilman läpimurtoa.

Tiivistunnelmaisessa kokouksessa ilmaistiin tyrmistys työnantajien eli Viestinnän Keskusliiton neuvotteluehdotuksista.

Erityisesti journalistien mielialoja kaivertavat tarjous nollalinjasta eli nimellispalkkojen jäädyttämisestä yhteensä 2,5 vuodeksi, vaatimus vähentää vuosilomia yhdellä viikolla sekä kustantajien halu poistaa tekstimainontakielto työehtosopimuksesta. 

Neuvottelutilanteen lisäksi valtuusto käsitteli työtaisteluvalmiuteen liittyviä kysymyksiä. Noin 5000 lehdistön journalistia koskeva nykyinen työehtosopimus on voimassa huhtikuun loppuun saakka.

Antamassaan kannanotossa liiton valtuusto vaatii, että neuvottelutuloksen on oltava valmis 3. toukokuuta mennessä, jolloin viimeistään valtuusto on jälleen koolla päättämässä jatkotoimista.

Journalistiliiton ja Viestinnän Keskusliiton tämän vuoden ensimmäinen työehtosopimus MTV Oy:ssä syntyi vasta lakkovaroituksen ja valtakunnansovittelijan sovintoesityksen kautta.

Valtuuston kannanotto:

"Journalistiliiton valtuusto on tyrmistynyt lehdistön työnantajien neuvotteluasenteesta ja neuvotteluvaatimuksista parhaillaan käytävissä työehtosopimusneuvotteluissa.

Vaatimus työajan pidentämisestä ja palkan alentamisesta muun muassa lomia lyhentämällä on kohtuuton. Työntekijöiden määrää toimituksissa on vähennetty tuntuvasti. Työmäärä on kasvanut jo nyt. Lomat ovat entistä tärkeämpiä työssä jaksamisen kannalta.

Työnantajien esitys palkkojen korottamatta jättämisestä tarkoittaisi nimellispalkkojen jäädyttämistä 2,5 vuodeksi. Tämä ei ole hyväksyttävää.

Valtuusto ihmettelee työnantajien halua poistaa tekstimainontakielto työehtosopimuksesta. Tekstimainonnan ja journalismin sekoittaminen on lukijoiden aliarvioimista.

Valtuusto pitää tärkeänä, että lehdistön työehtosopimuksen soveltamisalaa laajennetaan yli välinerajojen, koska se on alan yritysten ja työntekijöiden etu. Joissakin lehtien toimituksissa tehdään jo nyt tv-työtä.

Valtuusto edellyttää, että neuvottelutulos on valmis valtuuston kokoukseen 3.5.2013 mennessä."

Lisätietoja:

Edunvalvontajohtaja Petri Savolainen 050 – 534 2485