Uusimmat

Valtuusto kiirehti tes-neuvotteluja

Ylimääräinen tes-kokous kiirehti neuvottelutuloksen saavuttamista. Tekstitavoitteita kiiteltiin, mutta tavoiteltua yleiskorotusta pidettiin matalana.

Hyväksymässään julkilausumassa valtuusto toteaa, että lehdistön työehtosopimusneuvotteluja on nyt käyty vajaan kuukauden ajan. Tulosta ei ole saavutettu, vaikka valtuustolle annettujen selvitysten mukaan eräissä asioissa onkin edistytty.

Lehdissä tehdään nyt entistä enemmän töitä entistä vähemmällä työntekijäjoukolla. Seurauksena on pahenevia jaksamisongelmia, joita on pystyttävä ratkomaan myös työehtosopimuksen sitovilla kirjauksilla.

Jaksamiseen liittyvien esitysten lisäksi SJL:n valtuusto pitää erityisen tärkeänä sijaisuuskorvauksiin liittyvien ongelmien ja harjoittelijaongelmien ratkaisemista sekä korostaa pätkätyöntekijöiden tasavertaista asemaa ja vaatii esimerkiksi heidän lomakorvauksiensa parantamista.

Paikallisesti sovittavan palkankorotuksen yhteydessä on välttämätöntä, että luottamusmies neuvottelee tasavertaisesti samojen tietojen pohjalta kuin työnantaja.

Palkkaneuvottelut ovat vasta alussa, kun sopimusaikaa on jäljellä enää puolitoista viikkoa. Neuvotteluissa on viipymättä päästävä ratkaisuun.

Valtuusto lähtee myös siitä, että jo kaksi vuotta jatkuneet neuvottelut freelancereiden toimitus- ja myyntiehdoista saatetaan lopultakin päätökseen.

Journalistiliiton valtuusto valtuuttaa liiton hallituksen päättämään mahdollisista työtaistelutoimista heti sopimuksettoman tilan alettua. 

Valtuusto on varautunut jatkamaan tes-kokoustaan keskiviikkona 4.5.