Uutiset / 26.05.2016

Valtuusto hyväksyi Ylen ja Yhtyneiden neuvottelutulokset

Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden sopimus lisää heidän vuosittaista työaikaansa keskimäärin 24 tunnilla ansiotasoa muuttamatta, kuten kilpailukykysopimus edellyttää.

Neuvottelupöydässä istunut Journalistiliiton lakimies Maija Raninen toteaa, että työaika kasvaa journalistien kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

”Ennen neuvotteluja tekemiemme jäsenkyselyiden perusteella paras vaihtoehto työajan pidennykseen oli noin puoli tuntia lisää viikossa; huonoin vaihtoehto olisi ollut lomien lyheneminen. Jäsenten toiveet toteutuivat”, Raninen toteaa.

Työajan lisäksi sopimuksessa on Ranisen mukaan olennaista Ylen talousvaikeuksien varalle laadittu selviytymislauseke sekä luottamusmiesten aseman parantaminen.

Myös työnantajaa edustava PALTA ry. on hyväksynyt neuvottelutuloksen. Mikäli kilpailukykysopimus syntyy, sopimus tulee voimaan 1.12.2016 ja kestää 30.11.2017 saakka.

Yhtyneet-sopimuksessa ei työajan pidennystä

Valtuusto on hyväksynyt myös Yleisradion freelancereita koskevan, Journalistiliiton ja Yleisradion välisissä neuvotteluissa syntyneen Yhtyneet-sopimuksen neuvottelutuloksen.

Ylessä tehdystä free-työstä palkka maksetaan suoriteperusteisesti, joten työajan pidentämisestä ei ollut syytä sopia näissä neuvotteluissa. Sen sijaan Yhtyneet-sopimuksessa parannetaan luottamusmiehen asemaa ja toimintaedellytyksiä.

Yhtyneet-sopimuksen yhteydessä sovittiin myös kääntäjien erillissopimuksen jatkamisesta sopimuskaudelle 1.12.2016–30.11.2017.

Molemmat neuvottelutulokset syntyivät valtuustoa edeltävänä päivänä eli ke 25.5. Liitteenä ne.


Katso myös

Kaikki uutiset

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Luova ala vaatii päättäjiä perumaan yksityisen kopioinnin hyvityksen tuhoisan leikkauksen

Älä anna kulttuurin kadota -kampanja vaatii päättäjiä säilyttämään oikeudenmukaisen yksityisen kopioinnin hyvityksen. Hallituksen kehysriihen päättämä leikkaus 11 miljoonasta 5,5 miljoonaan olisi luovan alan järjestöjen mukaan perusteeton ja tuhoisa kulttuuritarjonnalle ympäri Suomen. Journalistiliitto on mukana kampanjassa.