Uusimmat

Valtuusto hyväksyi neljä sopimusta osaksi tupoa

Lehdistössä ei sopimusta, muut liiton sopimukset ovat vähintään hengessä mukana, jos työllisyys- ja kasvusopimus syntyy.

Lehdistön neuvotteluissa suurimmaksi ongelmaksi muodostui osapuolten erilainen näkemys oikeasta tupoon liittymisajankohdasta. Sopimustekstin mukaisesti tupoon voi liittyä joko voimassaolevan työehtosopimuskauden päättyessä tai työehtosopimuksen seuraavasta palkankorotusajankohdasta, mikäli palkkaratkaisu on auki. Koska lehdistön helmikuulle 2014 sovittu korotus on auki, olisi tupon mukainen liittymisajankohta ollut Journalistiliiton mukaan 1.2.2014. VKL vaati, että sopimukseen liityttäisiin vasta syksyllä 2014.

Tämä merkitsee sitä, että lehdistön viime keväänä solmittu sopimus on voimassa 30.9.2014 asti. Talvella neuvotellaan helmikuun palkankorotuksesta ja koko sopimus on auki syksyllä.

Sanoma Entertainmentin sopimus liittyy lehdistön sopimukseen eikä siitä ehditty aikataulun puitteissa edes neuvottelemaan.

Valtuusto hyväksyi neuvottelutulokset kustannustoimittajien, MTV:n, Ylen sekä elokuva- ja tv-tuotantojen ja Mediaringin neuvotteluissa. Ylen sopimukseen liittyen hyväksyttiin myös Yhtyneet-sopimus ja erillissopimus Ylen käännöstöistä.

Kustannustoimittajien sopimus oli katkolla nyt joka tapauksessa. Tupoa mukailevien palkankorotusten lisäksi sovittiin mm. palkkausjärjestelmätyöryhmästä ja korkeakouluharjoittelujärjestelmän kehittämisestä.

MTV:n ohjelmatyöntekijöiden neuvotteluissa sovittiin tupo-korotusten lisäksi täsmennyksistä lomarahan maksamiseen työsuhteen päättyessä sekä MOT:n puheenjohtajan oikeuteen osallistua neuvotteluihin.

Elokuva-tv-tuotannon ja Mediaringin työehtosopimuksissa solmittiin vuodeksi tupo-tasoiset korotukset ja päätettiin molempien sopimusten uudistamisesta.

Ylen neuvottelutulos oli palkankorotusten osalta keskitetyn tulosopimuksen mukainen. Palkkoja ja palkkataulukoita korotetaan 1.5.2014 20 €:lla ja 1.5.2015 0,4 %:lla.