Uutiset / 18.11.2010

Valmennusta esimiehille

Hakuaika toimitusten esimiehille ja päälliköille tarkoitettuun työkykyä ylläpitävään ja parantavaan Tyk- valmennukseen on käynnissä. Kurssi on työnantajaliitto VKL:n ja SJL:n yhdessä suosittelema ja laatuaan ensimmäinen. Kohderyhmää ovat kaikki toimitusalan esimiestehtävissä olevat. Esimiehen työhyvinvointi vaikuttaa koko toimituksen työhön ja jaksamiseen, joten omasta itsestä huolehtimiseen käytetty aika tuottaa moninkertaisen hyödyn. Kurssin keskeistä antia on myös kollegiaalinen vertaistuki ja verkostoituminen.
 
TYK-kuntoutuksen tavoitteena on yhteistyössä kuntoutuksen asiantuntijoiden, työpaikan ja työterveyshuollon kanssa etsiä kuntoutujan työhön uusia jaksamista ja työhyvinvointia edistäviä ratkaisuja. Kuntoutus on Kelan kustantamaa ammatillista kuntoutusta, johon hakijalla on lakisääteinen oikeus valintakriteerien täyttyessä.
 
Tyk-valmennus järjestetään Anttolanhovissa (www.anttolanhovi.fi). Kurssin kokonaispituus on 32 vuorokautta ja aikataulu on seuraava:
06.02.2011 - 11.2.2011
13.03.2011 - 18.3.2011
22.08.2011 - 1.9.2011
22.03.2012 - 30.3.2012

Tyk-ryhmän koko on 6-8 henkilöä. Kuntoutuksen tavoitteena on, että henkilö voisi jatkaa omassa työssään. Mukaan voidaan valita ikääntyneitä työntekijöitä, joiden työkyky on olennaisesti heikentynyt sairauden, vian tai vamman vuoksi ja joiden työkyvyn ylläpitämiseksi työterveyshuollon toimenpiteet eivät ole riittäneet sekä työntekijöitä, joilla voidaan todeta olevan todennäköinen uhka joutua lähivuosien noin viiden vuoden aikana työkyvyttömäksi.  
 
Kurssille voi hakeutua kaikkialta Suomesta. Hakijoilla pitää olla työterveyslääkärin/perusterveydenhuollon laatima B-lausunto, jossa on selvitetty kuntoutustarveja työterveyshuollon tai työpaikan toimenpiteet työkyvyn edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Lisäksi hakijat täyttävät ja allekirjoittavat Kelan kuntoutushakemuslomakkeen ETK/KELA7009, johon lisätään Tyk-ryhmän numero 40834. Lisäksi täytetään Työterveys/terveydenhuollon selvityslomake KU 108 ja Esimiehen selvityslomake KU 109. Hakemukset lähetetään jokaisen kuntoutujan oman Kelan toimistoon 31.12.2010 mennessä.
 
Kela maksaa Tyk-ryhmään valituille kuntoutuksen, täysihoidon kahden hengen huoneessa ja kuntoutusrahan, joka maksetaan työnantajalle, jos kuntoutuja saa palkkaa kuntoutuksen ajalta.. Omavastuu on koko Tyk-valmennuksen ensimmäisen jakson ensimmäinen päivä. Lisäksi kuntoutujille maksetaan matkakorvaus edullisimman matkustusvaihtoehdon mukaan, vähennettynä omavastuulla, joka on 9,25 euroa yhdensuuntaiselta matkalta. Jos kuntoutuja joutuu yöpymään kuntoutuslaitoksessa kurssin alkamista edeltävänä yönä pitkän matkan tai kurssin varhaisen alkamisajan vuoksi, hänelle voidaan maksaa yöpymisraha 20,18 euroa kuittia vastaan. Tästä yöpymisestä kuntoutujan on aina erikseen itse sovittava kuntoutuslaitoksen kanssa.

Kaikki Kelan järjestämät hyväksytyt Tyk-ryhmät ja ASLAK-kurssit näkyvät internetissä Kelan sivustolla http:// www.kela.fi>Kuntoutus>Kuntoutuskurssihaku. Kursseista on linkki toteuttavan kuntoutuslaitoksen nettisivuille. Tarvittavat lomakkeet löytyvät myös Kelan kotisivuilta kohdasta kuntoutuksen lomakkeet.
 
Lisätietoja:
Anttolanhovissa Mira Turunen (mira.turunen@anttolanhovi.fi),
VKL:ssa Klaus Kallioinen (klaus.kallioinen@vkl.fi) ja SJL:ssa Tytti Oras (tytti.oras@journalistiliitto.fi)


 
 

Katso myös

Kaikki uutiset

Journalistiliiton pitkäaikainen puheenjohtaja Antero Laine on kuollut  

Hän toimi liiton puheenjohtajana 1974-1992.

Ehdota nyt Järjestöteko- ja Työyhteisötekijäpalkinnon saajaa

Esityksiä palkittaviksi voivat tehdä liiton jäsenyhdistykset, osastot ja yksittäiset jäsenet. Palkinnoista päättää liiton hallitus.

Riitaan elokuva- ja tv-tuotantoalan työvuorojen muuttamisesta ei saatu tuomioistuimesta selkeytystä

Journalistiliitto nosti kanteen, koska sen tulkinnan mukaan jäsenien työvuoroja oli muutettu työehtosopimuksen vastaisesti. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun elokuva- ja tv-tuotantoalan työehtosopimusta tulkittiin työtuomioistuimessa.