Uusimmat

Vahva sitoutuminen av-käännöstoimistojen työehtosopimukseen

Neljä av-käännöstoimistoa (Pre-Text Oy, Rosmer International Osk, SDI Media Oy ja Stellar Text Oy) ja kääntäjiä edustavat liitot sitoutuvat jatkoneuvotteluihin laajan työehtosopimuksen aikaansaamiseksi av-käännösalalle.

Neuvottelut av-käännöstoimistojen yleisen työehtosopimuksen aikaansaamiseksi ovat jatkuneet työmarkkinoiden tupo-neuvotteluiden päätyttyä. Neuvotteluja on käyty keväästä lähtien.

 

Edellytys vakaan toimintaympäristön luomiseksi alalle on yleinen työehtosopimus, joka määrittää av-käännöstöiden vähimmäisehdot.

 

Neuvotteluja jatketaan joulukuun alussa.

 

30.10.2013

 

Suomen Journalistiliitto ry

Akavan Erityisalat ry