Lausunnot / 11.12.2017

Väärinkäytösten paljastajat tarvitsevat riittävän lain suojan

Väärinkäytösten paljastajat ovat journalisteille tärkeitä tiedonlähteitä, ja ilman riittävää lain suojaa he eivät voi tuoda epäkohtia julkisuuteen. Muun muassa tämän toteaa Journalistiliitto lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle. Työ- ja elinkeinoministeriö pani lausuntokierrokselle liikesalaisuusdirektiivin kansallista täytäntöönpanoa valmistelevan työryhmän mietinnön, joka sisältää luonnoksen hallituksen esitykseksi uudeksi liikesalaisuuslaiksi. Journalistiliitolta lausuntoa ei pyydetty, mutta liitto lausui asiasta, sillä luonnostellun liikesalaisuuslain 5§ koskee väärinkäytösten paljastajia ja lähdesuojaa.   LIITE: Lausunto liikesalaisuuslaista

Katso myös

Kaikki uutiset

Lausunto: Työ- ja elinkeinoministeriön lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi työriitojen sovittelusta ja eräiden työtaistelutoimenpiteiden edellytyksistä annetun lain muuttamisesta

Journalistiliitto pitää pyrkimystä ohjata sovittelutoiminnan sisältöä ja rajoittaa valtakunnansovittelijan mahdollisuuksia sovintoehdotusten tekemiseen lainsäädännöllä haitallisena. Journalistiliiton 19.6.2024 antama lausunto luettavissa tästä.

Lausunto selvityksestä Suomen malli tilausohjelmapalveluiden investointivelvoitteeksi

Journalistiliiton lausunto löytyy tästä pdf-liitteestä.

Lausunto huoltovarmuudesta

Lue liiton lausunto tästä pdf-liitteestä.