Lausunnot / 11.12.2017

Väärinkäytösten paljastajat tarvitsevat riittävän lain suojan

Väärinkäytösten paljastajat ovat journalisteille tärkeitä tiedonlähteitä, ja ilman riittävää lain suojaa he eivät voi tuoda epäkohtia julkisuuteen. Muun muassa tämän toteaa Journalistiliitto lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle. Työ- ja elinkeinoministeriö pani lausuntokierrokselle liikesalaisuusdirektiivin kansallista täytäntöönpanoa valmistelevan työryhmän mietinnön, joka sisältää luonnoksen hallituksen esitykseksi uudeksi liikesalaisuuslaiksi. Journalistiliitolta lausuntoa ei pyydetty, mutta liitto lausui asiasta, sillä luonnostellun liikesalaisuuslain 5§ koskee väärinkäytösten paljastajia ja lähdesuojaa.   LIITE: Lausunto liikesalaisuuslaista