Uutiset / 27.05.2010

Uusi kuva-arkisto perusteilla

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt journalistisen kuva-arkiston perustamishankkeen. Hankkeen toteutuksesta vastaavat Museovirasto ja Suomen valokuvataiteen museo ja sen ohjaukseen osallistuvat valokuva-alan toimijat. Arkisto perustetaan Museoviraston kuva-arkiston yhteyteen.

Tallentamisen kohteina ovat sekä yksittäisten lehtivalokuvaajien elämäntyöt että lehtitalojen tuhoutumisvaarassa olevat massa-aineistot. Hanke turvaa itsenäisyyden ajan uutiskuva-aineistojen säilymisen ja tuo ne saataville osana kansallista muistia, eurooppalaista kulttuuriperintöä ja poliittisen historian kuvastoa.

Kuva-arkistoja digitoidaan suunnitelmallisesti tutkimuksen, opetuksen ja julkaisutoiminnan tarpeisiin. Sähköiset kuva-aineistot tarjotaan saataville Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeen (KDK) verkkopalvelun kautta, joka liitetään osaksi Euroopan digitaalista kirjastoa Europeanaa.

KDK-hankkeessa parannetaan kirjastojen, arkistojen ja museoiden digitaalisten aineistojen saatavuutta ja pitkäaikaissäilytystä. Filmikauden aineistoille järjestetään museaaliset pitkäaikaissäilytyskriteerit täyttävät varastointiolosuhteet.

Vallitsevat tekijänoikeusratkaisut huomioidaan sekä kansallisella että eurooppalaisella tasolla.

Tiedustelemme kiinnostustanne keskustella arkistonne tulevaisuudesta journalistisen kuva-arkiston kanssa. Otattehan yhteyttä 23.6.10 mennessä.

Parhaiten olemme tavoitettavissa:

koordinaattori Inkamaija Iitiä inkamaija.iitia@nba.fi p. 044-2777 552 ark. klo 13 - 15

tutkija Raija Linna raija.linna@nba.fi p. 044-2727 551 ark. klo 13 -15


Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.