Uutiset / 17.05.2013

Uusi 17 kk:n sopimus, lakko peruuntui

Journalistiliiton ja VKL:n vääntö lehdistön alan uudesta työehtosopimuksesta oli viimeisiin tunteihin asti armotonta, ennen kuin valtakunnansovittelija Esa Lonka pystyi jättämään sovintoehdotuksensa torstaina kello 22.52.

Lonkan ratkaisu on osapuolten alkuperäisiin vaatimuksiin nähden erittäin karsittu versio. Hän otti esitykseensä lopulta vain palkkaratkaisun ja luottamusmiessopimuksen. Journalistien tärkeimpänä kynnyskysymyksenä ollutta vuosilomien lyhentämistä VKL piti sovittelupöydässä viime päivinäkin, vaikka sen edustajat julkisuudessa toista väittävät. Lonka päätti lopulta, että vuosiloman kestoon ei puututa.

Sopimus ulottuu syyskuun loppuun 2014. Liiton kannalta tällä on merkitystä, sillä muitakin graafisen alan sopimuksia on katkolla samaan aikaan.

SJL:n palkkaratkaisu on moniosainen. Ensinnäkin se sisältää 1. kesäkuuta 2013 maksettavan korotuserän 0,7 prosenttia yleiskorotuksina ja taulukoihin. SJL:n lehdistön keskiansioilla tämä on 26 euroa kuukaudessa, kun VKL:n lopputarjous koko puoleltatoista vuodelta olisi ollut 15 euroa kuussa.

Toinen korotus ajoittuu helmikuulle 2014, ja sen suuruus määritellään erikseen liittojen kesken siten, että perustana on syksyllä 2013 työmarkkinoilla suurten sopimusalojen kautta muodostuva yleinen linja, josta vähennetään aikaisempi 0,7 prosenttia. Määrittely on tehtävä 15.1. mennessä ja kyseinen korotus tulee voimaan 1.2.2014. Jos suuruudesta jää erimielisyys, takaporttina ratkaisulle on valtakunnansovittelija.

Koko sopimuskauden korotuksista kaksi kolmasosaa maksetaan yleiskorotuksena ja loput on paikallisesti sovittavaa erää.

SJL:n neuvottelijat ovat laskeneet, mikä yleiseen linjaan perustuvan korotuksen vaikutus voisi olla. Jos yleinen linja jää vuositasolla 1,2 prosenttiin, SJL:n vastaava korotustaso on 1,7 prosenttia joka sisältää 0,7 prosentin ensimmäisen korotuksen. Jos yleinen linja yltää 1,6 prosenttiin, SJL:n vastaava luku on 2,25 prosenttia. Sikäli kun teknologiateollisuus ja muut isot liitot onnistuvat saamaan 2,0 prosentin palkanlisän, on journalistien vertailukelpoinen luku 2,85. Siinäkin on sisällä kesäkuun 0,7 prosenttia.

”Tämä taso oli suunnilleen se, mihin me tulimme jo sovitteluun tultaessa. VKL ei tinkinyt köyhäilylinjastaan yhtään, vaan piti viimeiseen asti kiinni siitä, että puolen prosentin tienoilla maksetaan vain, jos paikallisesti tulkitaanko maksamiseen varaa. Tämä osoittaa, miten rankka urakka sovittelukin oli. Näissä hyvin ahtaissa oloissa tämä ei kuitenkaan ole kaikkein huonoin ratkaisu, vaikka siihen epävarmuustekijöitä sisältyykin”, puheenjohtaja Nieminen sanoo.

Myös vuorolisiin tulee korotus 1. helmikuuta 2014. Sen suuruus on sama prosentuaalinen taso, joka palkankorotuksina maksetaan.

Luottamusmiessopimukseen SJL sai hieman parannusta. Jos paikallisesti sovitaan osaston luottamusmiehen valinnasta, sovitaan samalla tehtävästä maksettavasta korvauksesta, mikäli tehtävä edellyttää vapaa-ajan käyttöä.

”Jos sovintoon ei päästä, liittojen on ratkaistava asia. Viime kädessä tämä voidaan mennä jopa työtuomioistuimeen asti”, Arto Nieminen sanoo.

 

Muita uudistuksia ilman sovittelijaakin

Loman siirto-oikeus työkyvyttömyystilanteissa liittyy lokakuussa voimaan tuleviin vuosilomalain muutoksiin. Lain ylittävää lomaa siirto-oikeus ei kuitenkaan kokonaisuudessaan koske, joten soveltamisohje asiasta joudutaan vielä tekemään liittojen välillä.

SJL esitti, että harjoittelijapalkkaa ei pitäisi maksaa 2b- tai 3-tason tehtävissä. Lopulta raja vedettiin niin, ettei harjoittelijapalkkaa voi maksaa enää 3-tason tehtävissä.

Tuntipalkan jakajaksi tulee 157, jota on jo sovellettu useissa toimituksissa. Esitys oli VKL:n. Se esitti myös vanhentuneiden työsopimusmallien poistoa tes-kirjauksista ja niin kävikin, mutta asianomaiseen kohtaan tulee lista asioista, jotka työsopimuksessa tai muutoin kirjallisesti eriteltävä.

SJL sai läpi vaatimuksensa siitä, että vuosilomajakson on oltava yhdenjaksoisesti vähintään 18 päivää, kun ennen yhtäjaksoinen kausi oli vähintään 12 päivää. Työntekijä voi halutessaan sopia toisinkin.

Soveltamisalasta sovittiin, että liiton selvittävät työryhmässä 31.3.2014 mennessä, miten tessin sisältö saadaan vastaamaan paremmin median eri jakelukanavien tarpeita eli etenkin tv-työn tekemistä painetun viestinnän taloissa. Lisäksi harjoittelijoiden käyttöön, etuuksiin ja harjoittelun ohjaukseen työpaikoilla paneudutaan SJL:n ja VKL:n yhteisessä koulutustyöryhmässä.

Valtuusto hyväksyi ratkaisun yksimielisesti kuten teki liittohallituskin. Päätös toimitettiin valtakunnansovittelijalle, ylityökielto purettiin ja lakko sekä työsulku peruuntuivat.

Lisätietoa:

Edunvalvontajohtaja Petri Savolainen 050 – 534 2485, työehtoasiamies Tytti Oras 050 – 567 3418.

 

 


Katso myös

Kaikki uutiset

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Luova ala vaatii päättäjiä perumaan yksityisen kopioinnin hyvityksen tuhoisan leikkauksen

Älä anna kulttuurin kadota -kampanja vaatii päättäjiä säilyttämään oikeudenmukaisen yksityisen kopioinnin hyvityksen. Hallituksen kehysriihen päättämä leikkaus 11 miljoonasta 5,5 miljoonaan olisi luovan alan järjestöjen mukaan perusteeton ja tuhoisa kulttuuritarjonnalle ympäri Suomen. Journalistiliitto on mukana kampanjassa.

Päivitetty elokuva- ja tv-alan häirinnän ehkäisyn opas on julkaistu

Kyseessä on päivitetty versio vuonna 2018 julkaistusta oppaasta, ja opas koskee nyt kattavammin epäasiallista kohtelua, häirintää ja seksuaalista häirintää. Oppaaseen on myös lisätty elokuva- ja tv-alan erityispiirteitä, ja se on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.