Uutiset / 19.12.2022

Työturvallisuuskeskukselta tukea somehäirinnän ja maalittamisen varalle

Työturvallisuuskeskus on julkaissut ohjeita somehäirinnän ja maalittamisen varalle. Häirintä sosiaalisessa mediassa koskettaa eri alojen työpaikkoja. Häirinnän kohteeksi on joutunut niin toimittajia, tuomareita, sosiaalityöntekijöitä kuin tutkijoita ja poliiseja. Journalistiliitto on ollut mukana laatimassa uusia ohjeita. Ilmiö jää kuitenkin usein tunnistamatta työpaikoilla. Työturvallisuuskeskuksen uudesta julkaisusta löytyy tukea ja tietoa, jotta työpaikalla voidaan arvioida asiaan liittyviä riskejä ja häirinnän kohteeksi joutuneet saavat apua. Somehäirintään työpaikalla sovelletaan pääsääntöisesti samoja ohjeita kuin muissakin häirintätilanteissa. Työpaikan oman riskiarvion perusteella ohjeita tarkennetaan tai laaditaan erilliset ohjeet some- ja verkkohäirintään varautumiseksi. Maalittaminen voi olla vakava työturvallisuusriski, joka uhkaa työntekijän henkistä sekä fyysistä turvallisuutta. Haasteen työnantajan riskienhallintaan luo maalittamisen laajat keinot ja paikasta riippumaton luonne. Journalistiliiton ja Medialiiton ohjeistus Journalistiliitto on yhdessä Medialiiton kanssa laatinut viime vuonna ohjeet, kuinka varautua häirintä- ja uhkailutilanteisiin työpaikoilla. Journalistin työssä on korostunut riski joutua työpaikan ulkopuolelta tulevan häirinnän ja vihapuheen kohteeksi. Ohjeistuksen tarkoituksena on muistuttaa työturvallisuusnäkökulmasta näistä ilmiöistä ja antaa eväitä häirintätapauksiin liittyvien ohjeiden ja tukitoimien käsittelyyn mediatalojen työsuojeluyhteistoiminnassa.   Tästä Työturvallisuuskeskuksen ohjeisiin Tästä Journalistiliiton ja Medialiiton ohjeisiin.

Katso myös

Kaikki uutiset

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Luova ala vaatii päättäjiä perumaan yksityisen kopioinnin hyvityksen tuhoisan leikkauksen

Älä anna kulttuurin kadota -kampanja vaatii päättäjiä säilyttämään oikeudenmukaisen yksityisen kopioinnin hyvityksen. Hallituksen kehysriihen päättämä leikkaus 11 miljoonasta 5,5 miljoonaan olisi luovan alan järjestöjen mukaan perusteeton ja tuhoisa kulttuuritarjonnalle ympäri Suomen. Journalistiliitto on mukana kampanjassa.

Päivitetty elokuva- ja tv-alan häirinnän ehkäisyn opas on julkaistu

Kyseessä on päivitetty versio vuonna 2018 julkaistusta oppaasta, ja opas koskee nyt kattavammin epäasiallista kohtelua, häirintää ja seksuaalista häirintää. Oppaaseen on myös lisätty elokuva- ja tv-alan erityispiirteitä, ja se on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.