Uutiset / 27.03.2014

Työttömyyskassa tiedottaa

Työttömyysturvaa vuonna 2014

Päivärahan saamisen edellytykset täyttyvät puolessa vuodessa,
kun työttömyyskassan jäsenen on työskennellyt 26 viikkoa.
Työssäolo- ja jäsenyysehto 26 viikkoa.
26 viikon jäsenyys- ja työssäoloehto koskee niitä henkilöitä, jotka ovat työskennelleet 29.12.2013 jälkeen vähintään yhden työssäoloehdon täyttävän työviikon ajan.
Työssäoloehtoon huomioidaan jokainen kalenteriviikko jolloin työaika on ollut vähintään 18 tuntia.
Alle kuukauden kestävissä työsuhteissa esim. muusikkona tai näyttelijänä työssäoloehto täyttyy
silloin, kun palkka lisineen työstä on ollut kalenteriviikon aikana vähintään 268,35 euroa. Samalla viikolla voi olla useita töitä, joista saadut palkat lasketaan yhteen.
Omavastuuaika on viisi arkipäivää.  
Omavastuuaika asetetaan työttömyyden alkaessa. Omavastuuajalta ei makseta päivärahaa.
Mikäli työssäoloehto täyttyy uudelleen vuoden kuluessa päivärahakauden alkamisesta, niin uutta omavastuuaikaa ei oteta, jos vuoden sisään on jo otettu omavastuuaika.
Ansiopäiväraha määritellään enintään kerran vuodessa.
Päivärahan määritellään työttömyyttä edeltäneiden ansioiden perusteella.
Päivärahan määritellään myös silloin, kun 26 viikon työssäoloehto täyttyy uudelleen esimerkiksi osa-aikatyön, lomautusjaksojen välisen työn tai määräaikaisen työsuhteen perusteella.
Kaikista töistä saadut palkat lasketaan yhteen.
Päivärahaa ei kuitenkaan määritellä uudelleen silloin, kun työssäoloehto täyttyy uudelleen vuoden kuluessa päivärahakauden alkamisesta. Tällaisessa tilanteessa 500 päivän maksaminen (päivärahakausi) alkaa alusta ja päivärahan maksaminen jatkuu aikaisemmalla päivärahalla ilman omavastuuaikaa.
Omavastuuaika ja päivärahan uudelleen määrittely tehdään kuitenkin vähintään joka toinen kerta työssäoloehdon täyttyessä.
Työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto)
Työ- ja elinkeinotoimistoon pitää ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyys- tai lomautuspäivänä. Päivärahaa ei makseta sellaiselta ajalta jolloin työnhaku ei ole voimassa.
TE-toimiston yhteystiedot ja ilmoittautumisohjeet löytyvät osoitteesta www.te-palvelut.fi
 
 
Ansiopäivärahaa 400 päivää, jos alle kolmen vuoden työhistoria.
Työttömyyskassa maksaa ansiopäivärahaa 400 päivää sellaisille työttömille joilla on alle kolmen vuoden työhistoria, loput 100 päivää kassa maksaa peruspäivärahan määräisenä.
Vähintään kolmen vuoden työhistorialla saa edelleen 500 päivää ansiopäivärahana.
Työhistorian ei tarvitse olla viimeinen työsuhde vaan siihen lasketaan kaikki yhteen.
 
Kieltäytyminen työllistymistä edistävästä palvelusta vaikuttaa ansio-osan enimmäismaksuaikaan.
Ansiopäiväraha koostuu peruspäivärahan suuruisesta perusosasta ja ansioihin perustuvasta ansio-osasta.
Ansio-osan 500 päivän enimmäismaksuajasta vähennetään jatkossa 100 päivää, jos henkilöllä on alle kolmen vuoden työhistoria.
Enimmäismaksuajasta vähennetään 100 päivää myös silloin, jos henkilö kieltäytyy ensimmäisen 250 työttömyyspäivärahapäivän aikana työllistymistä edistävistä palveluista tai keskeyttää palvelun.
Vähennystä ei tehdä palvelusta kieltäytymisen tai palvelun keskeyttämisen perusteella, jos henkilö kuitenkin osallistuu 250 ensimmäisen työttömyyspäivärahapäivän aikana vähintään 40 päivän ajan työllistymistä edistävään palveluun ja saa tältä ajalta korotettua ansio-osaa.
Silloin kun ansio-osan enimmäismaksuaikaa on lyhennetty, työttömyyskassa maksaa ansiopäivärahan peruspäivärahan suuruisena viimeisen 100 tai 200 päivän ajalta.
Muutos koskee niitä henkilöitä, joiden päivärahan maksamisen enimmäismaksuaika on alkanut 1.1.2014 jälkeen.
 
Alle 300 euron tulot kuukaudessa eivät vaikuta päivärahan määrään.  
Puolet niistä tuloista jotka ylittävät 300 euron suojaosan vaikuttavat alentavasti täyden päivärahan määrään. Eli silloin kyseeseen tulee soviteltu päiväraha.
Päivärahan ja työtulon yhteissumma ei kuitenkaan voi olla suurempi, kuin se palkka, jonka perusteella päiväraha on määritelty. Tästä syystä myös alle 300 euron työtulo voi joissain tilanteissa vaikuttaa päivärahan määrään.
 
Ansiopäiväraha maksetaan korkeammalla tasolla, jos henkilölle on kertynyt riittävä työhistoria tai jos hän osallistuu työllistymistä edistävään palveluun.
Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksetaan korotettua ansio-osaa enintään 200 päivän ajalta.
20 vuoden työhistorian perusteella maksetaan korotettua ansio-osaa enintään 90 päivän ajan irtisanomisen vuoksi työttömäksi jääneelle. Maksamisen edellytyksenä on lisäksi vähintään viiden vuoden jäsenyys työttömyyskassassa sekä se, että jäsen on ilmoittautunut työnhakijaksi 60 päivän kuluessa työsuhteen päättymisestä.
Lisäpäiväoikeus
Ikääntyville pitkäaikatyöttömille voidaan maksaa päivärahaa 500 päivän enimmäisajan jälkeen lisäpäivinä sen kalenterikuukauden loppuun, jona henkilö täyttää 65 vuotta. Lisäpäiväoikeuden edellytyksenä on, että molemmat alla olevat ehdot täyttyvät ennen 500 päivän enimmäisajan täyttymistä.
Lisäpäiväoikeuden ikäraja on vuosina 1950–1954 syntyneillä 59 vuotta, vuosina 1955–1956 syntyneillä 60 vuotta ja 61 vuotta niiden henkilöiden kohdalla, jotka ovat syntyneet vuonna 1957 tai sen jälkeen.
Ansiopäivärahan maksaminen lisäpäiviltä edellyttää, että henkilö on työskennellyt vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.
 
Lisätietoja
Kimmo Honkanen
etuuspäällikkö
Työttömyyskassa Nomit
www.tknomit.fi

Katso myös

Kaikki uutiset

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Luova ala vaatii päättäjiä perumaan yksityisen kopioinnin hyvityksen tuhoisan leikkauksen

Älä anna kulttuurin kadota -kampanja vaatii päättäjiä säilyttämään oikeudenmukaisen yksityisen kopioinnin hyvityksen. Hallituksen kehysriihen päättämä leikkaus 11 miljoonasta 5,5 miljoonaan olisi luovan alan järjestöjen mukaan perusteeton ja tuhoisa kulttuuritarjonnalle ympäri Suomen. Journalistiliitto on mukana kampanjassa.

Päivitetty elokuva- ja tv-alan häirinnän ehkäisyn opas on julkaistu

Kyseessä on päivitetty versio vuonna 2018 julkaistusta oppaasta, ja opas koskee nyt kattavammin epäasiallista kohtelua, häirintää ja seksuaalista häirintää. Oppaaseen on myös lisätty elokuva- ja tv-alan erityispiirteitä, ja se on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.