Uusimmat

Työnhakijaa ei voi pakottaa töihin hakusaarrossa olevaan yritykseen

Työnantajaa palvellaan julkisessa työnvälityksessä normaalisti hakusaarron aikana, mutta työnhakijalla on oikeus kieltäytyä tarjotusta työstä ilman seuraamuksia työttömyysturvassa.

Julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain mukaan tällaisessa palvelussa, kuten mol.fi-työpaikkahaussa, noudatetaan tasapuolisuutta ja puolueettomuutta.

 

Tämä tarkoittaa sitä, että käynnissä oleva työriita ei vaikuta julkiseen työvoimapalveluun. Kuitenkin henkilökohtaisen palvelun yhteydessä on työriidasta annettava tietoa työnhakijalle. 

 

Jos esimerkiksi hakusaarrossa olevaan työpaikkaan tehdään työtarjous, on työnhakijalla oikeus kieltäytyä tarjotusta työstä eikä se johda seuraamuksiin työttömyysturvan osalta.

 

Journalistiliitto kummeksui joulukuussa hakusaarron piirissä olevan yrityksen työnhakua mol.fi-sivuilla. Hakusaarto av-käännöstoimistoissa Broadcast Text International Oy ja BTI International Oy jatkuu toistaiseksi.