Uutiset / 09.12.2011

Työneuvosto äänesti av-kääntäjien työsuhteisuudesta

Akavan Erityisalat ja Journalistiliitto pyysivät Akavan kautta työneuvostolta lausuntoa Broadcast Textin freekääntäjien työsuhteisuudesta. Käytännössä pyydettiin tulkintaa vuosilomalain soveltamiseen. Työneuvoston enemmistön mielestä vuosilomalaki ei tule näillä kolmella kääntäjällä sovellettavaksi.

Työneuvosto on lausunnossaan tehnyt vertailua BTI:n freekääntäjien työstä suhteessa yhtiön työsuhteisiin kuukausipalkkaisiin kääntäjiin. Kuukausipalkkaisista erottavia tekijöitä ovat neuvoston enemmistön mielestä olleet seuraavat: 1) freekääntäjien työntekopaikkana eivät ole BTI:n tilat, 2) freekääntäjillä on omat työvälineet, 3) kustakin käännöstyöstä on sovittu erikseen ja työn tarjoaminen on ollut BTI:n päätettävissä, 4) freelancereiden kanssa on sovittu liike- ja ammattisalaisuuksien salassapidosta ja 5) tekijänoikeuksissa on sovittu kaikkien oikeuksien siirtymisestä. Kahden jälkimmäisen eron osalta ei työneuvoston mielestä työsuhteessa edes tarvitsisi sopia. Lisäksi freekääntäjät ovat halutessaan voineet kieltäytyä työstä, mikä on poikkeuksellista työsuhteisten osalta.

-Työneuvoston tuoreen lausunnon lopputulos on täysin vastakkainen verrattuna aikaisempaan, vuoden 2006 lausuntoon, joka linjasi MTV:n freekääntäjät työsuhteisiksi, sanoo Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen. Tämä on luonnollisesti pettymys, sillä av-käännöstoimistoissa tehty työ ei merkittävästi poikkea Ylen ja MTV:n freekääntäjien työstä, johon sovelletaan Yhtyneet-työehtosopimusta. Lisäksi vasta tämän vuoden alussa saatiin neuvoteltua työehtosopimus av-käännöstoimistojen kuukausipalkkaisille ja freekääntäjille. Sopimuksen on tähän mennessä allekirjoittanut vain yksi käännöstoimisto Pre-Text.

Eriävän mielipiteen jättäneet kolme työneuvoston jäsentä ovat viitanneet edellä mainittuun aikaisempaan lausuntoon. Heidän mukaansa nyt ei ole esitetty mitään sellaisia uusia seikkoja, jotka perustelisivat kääntäjien työoikeudellisen aseman arviointia toisin.

Vähemmistöön jääneiden mielestä freesopimusten luonne, käännöstöiden jatkuvuus ja säännönmukaisuus, vastikkeen määräytyminen, yhtiön suorittama kääntäjien työn ohjaus ja yhtiön mahdollisuus käännöstöiden johtamiseen ja valvontaan sekä muut asiassa esiin tulleet seikat, kuten käännöstöiden henkilökohtaisuus ja työvälineiden osuus perustelevat freekääntäjien työn epäitsenäisyyttä niin, että työsuhteen tunnusmerkit täyttyvät.

-Työneuvoston enemmistön näkemys konkretisoi lainsäädännön muuttamisen tarpeen, sanoo Savolainen. Parhaillaan työ- ja elinkeinoministeriön ns. trendiryhmä selvittää lainsäädännön kehittämistarpeita työn uusissa muodoissa.

Lausunto kokonaisuudessaan löytyy työneuvoston verkkosivuilta http://www.tem.fi/index.phtml?s=2634 .


Katso myös

Kaikki uutiset

Ehdota nyt Järjestöteko- ja Työyhteisötekijäpalkinnon saajaa

Esityksiä palkittaviksi voivat tehdä liiton jäsenyhdistykset, osastot ja yksittäiset jäsenet. Palkinnoista päättää liiton hallitus.

Riitaan elokuva- ja tv-tuotantoalan työvuorojen muuttamisesta ei saatu tuomioistuimesta selkeytystä

Journalistiliitto nosti kanteen, koska sen tulkinnan mukaan jäsenien työvuoroja oli muutettu työehtosopimuksen vastaisesti. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun elokuva- ja tv-tuotantoalan työehtosopimusta tulkittiin työtuomioistuimessa.

Sanoma tuli pyöreään pöytään freelancejournalistien työn ehdoista

Pyöreän pöydän tapaamisen ajatus on, että voidaan keskustella ilman sitoutumista suoraan neuvotteluihin.