Uutiset / 09.12.2011

Työneuvosto äänesti av-kääntäjien työsuhteisuudesta

Akavan Erityisalat ja Journalistiliitto pyysivät Akavan kautta työneuvostolta lausuntoa Broadcast Textin freekääntäjien työsuhteisuudesta. Käytännössä pyydettiin tulkintaa vuosilomalain soveltamiseen. Työneuvoston enemmistön mielestä vuosilomalaki ei tule näillä kolmella kääntäjällä sovellettavaksi.

Työneuvosto on lausunnossaan tehnyt vertailua BTI:n freekääntäjien työstä suhteessa yhtiön työsuhteisiin kuukausipalkkaisiin kääntäjiin. Kuukausipalkkaisista erottavia tekijöitä ovat neuvoston enemmistön mielestä olleet seuraavat: 1) freekääntäjien työntekopaikkana eivät ole BTI:n tilat, 2) freekääntäjillä on omat työvälineet, 3) kustakin käännöstyöstä on sovittu erikseen ja työn tarjoaminen on ollut BTI:n päätettävissä, 4) freelancereiden kanssa on sovittu liike- ja ammattisalaisuuksien salassapidosta ja 5) tekijänoikeuksissa on sovittu kaikkien oikeuksien siirtymisestä. Kahden jälkimmäisen eron osalta ei työneuvoston mielestä työsuhteessa edes tarvitsisi sopia. Lisäksi freekääntäjät ovat halutessaan voineet kieltäytyä työstä, mikä on poikkeuksellista työsuhteisten osalta.

-Työneuvoston tuoreen lausunnon lopputulos on täysin vastakkainen verrattuna aikaisempaan, vuoden 2006 lausuntoon, joka linjasi MTV:n freekääntäjät työsuhteisiksi, sanoo Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen. Tämä on luonnollisesti pettymys, sillä av-käännöstoimistoissa tehty työ ei merkittävästi poikkea Ylen ja MTV:n freekääntäjien työstä, johon sovelletaan Yhtyneet-työehtosopimusta. Lisäksi vasta tämän vuoden alussa saatiin neuvoteltua työehtosopimus av-käännöstoimistojen kuukausipalkkaisille ja freekääntäjille. Sopimuksen on tähän mennessä allekirjoittanut vain yksi käännöstoimisto Pre-Text.

Eriävän mielipiteen jättäneet kolme työneuvoston jäsentä ovat viitanneet edellä mainittuun aikaisempaan lausuntoon. Heidän mukaansa nyt ei ole esitetty mitään sellaisia uusia seikkoja, jotka perustelisivat kääntäjien työoikeudellisen aseman arviointia toisin.

Vähemmistöön jääneiden mielestä freesopimusten luonne, käännöstöiden jatkuvuus ja säännönmukaisuus, vastikkeen määräytyminen, yhtiön suorittama kääntäjien työn ohjaus ja yhtiön mahdollisuus käännöstöiden johtamiseen ja valvontaan sekä muut asiassa esiin tulleet seikat, kuten käännöstöiden henkilökohtaisuus ja työvälineiden osuus perustelevat freekääntäjien työn epäitsenäisyyttä niin, että työsuhteen tunnusmerkit täyttyvät.

-Työneuvoston enemmistön näkemys konkretisoi lainsäädännön muuttamisen tarpeen, sanoo Savolainen. Parhaillaan työ- ja elinkeinoministeriön ns. trendiryhmä selvittää lainsäädännön kehittämistarpeita työn uusissa muodoissa.

Lausunto kokonaisuudessaan löytyy työneuvoston verkkosivuilta http://www.tem.fi/index.phtml?s=2634 .


Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.