Uusimmat

Työelämän hankevalmistelu käyntiin lehdistössä

Median sisältöjen ja jakelukanavien digitaalisointuminen ja viestinnän murros näkyy jo alan yrityksissä ja työpaikoilla. Millaisiin työtapojen muutoksiin se on johtanut? Onko johtamista kehitetty vastaamaan uusia haasteita?

Yritysten menestys edellyttää liiketoiminnan kehittämisen ohella myös työorganisaation jatkuvaa kehittämistä. Hyvin toimiva työorganisaatio tuo yritykselle kilpailuetua ja tekijöille hyvinvointia.

 
Viestinnän Keskusliitto ja Suomen Journalistiliitto ovat näistä syistä käynnistäneet työelämän kehittämishankkeen valmistelun. Käytännön hankevalmistelusta vastaa YT Merja Helle Aalto-yliopiston Taideteollisesta korkeakoulusta.
 
Tavoitteena on verkostomainen hanke, jossa piloteissa voitaisiin kokeilla ja kehittää erilaisia työn tavoitteiden, työprosessien ja sisältöjen parantamisen menetelmiä. Hankeen sisältö määräytyy työelämän tarpeista. Niitä selvitetään syyskuun aikana mediayritysten johdolle sekä luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille tehtävällä kyselyllä sekä haastatteluin.
 
Hanke tarjoaa yrityksille asiantuntemusta sekä mahdollistaa myös TEKES:n tuen. Kehityshanketta esitellään 26.9. klo 13 Helsingissä.
 
Lisätiedot hankkeesta liiton kehityspäällikkö Jaana Villikalta (jaana.villikka@vkl.fi) ja Merja Helteeltä (merja.helle@aalto.fi).
 
Tytti Oras