Uutiset / 16.06.2010

Tutkija pyytää kirjoittamaan kokemuksia johtamisesta

Valmistelen väitöskirjaa Vaasan yliopiston johtamisen laitoksessa journalismin ammattilaisten johtamisesta suomalaisissa viestintäyrityksissä. Tavoitteenani on kehittää media-alan johtamiskäytäntöjä. Kohderyhmäni ovat sekä viestintäyrityksen palveluksessa työsuhteessa oleva toimituksellinen henkilöstö, toimittajat että ulkopuoliset asiantuntijat eli freelancerit.

Pyydän Sinua kertomaan minulle vapaassa kirjoitelmassa kokemuksiasi, tarpeitasi ja toiveitasi johdettavana, johtajana tai yhteistyökumppanina. Kirjoitelmassasi voit pohtia muun muassa seuraavia kysymyksiä:

  • Millainen työurasi ja urakehityksesi on ollut?
  • Mitkä ovat olleet uran tärkeimmät käännekohdat? Millä tavoin ja miksi?
  • Miten kohtaamiesi asioiden ja ihmisten johtaminen on vaikuttanut uraasi ja ratkaisuihisi?
  • Miten työsi johtaminen on muuttunut urasi aikana? Miksi?
  • Miten alan nopea tekninen kehitys on vaikuttanut johtamiskäytäntöihin?
  • Miten koti, perhe ja vapaa-aika ovat vaikuttaneet työurasi valintoihin? Millaisia yhteensovittamisen mahdollisuuksia tai ongelmia olet kohdannut?

Toivomuksenani on mahdollisimman rikas, monipuolinen ja aito omin sanoin kirjoitettu kertomus, jossa tärkeintä ovat omakohtaiset kokemukset, ei kirjoitusmuoto. Kirjoituksen pituuden päätät itse.

Tarvitsen joitain taustatietoja. Toivon, että liität kirjoituksen loppuun seuraavat tiedot itsestäsi: sukupuoli, ikä, koulutus, työkokemuksen pituus, nykyinen asema organisaatiossa, tämänhetkinen perhe- ja elämäntilanne. Nimeäsi en tarvitse.

Kertomuksen tulisi olla valmiina marraskuun 2010 loppuun mennessä. Voit lähettää sen minulle sähköpostitse tai postitse.

Tarvitsen tutkimukseeni myös haastateltavia samoista kohderyhmistä. Jos olet halukas haastateltavaksi, ilmoita minulle sähköpostiin. Otan sitten yhteyttä. Takaan anonymiteettisi tutkimuksessani.

Yhteystietoni ovat:

Pekka Kurvinen, Smedsintie 3, 10210  Inkoo, puh. 0500 561 652 pekka.kurvinen@student.uwasa.fi

Lämmin kiitokseni vaivannäöstäsi!


Katso myös

Kaikki uutiset

Ehdota nyt Järjestöteko- ja Työyhteisötekijäpalkinnon saajaa

Esityksiä palkittaviksi voivat tehdä liiton jäsenyhdistykset, osastot ja yksittäiset jäsenet. Palkinnoista päättää liiton hallitus.

Riitaan elokuva- ja tv-tuotantoalan työvuorojen muuttamisesta ei saatu tuomioistuimesta selkeytystä

Journalistiliitto nosti kanteen, koska sen tulkinnan mukaan jäsenien työvuoroja oli muutettu työehtosopimuksen vastaisesti. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun elokuva- ja tv-tuotantoalan työehtosopimusta tulkittiin työtuomioistuimessa.

Sanoma tuli pyöreään pöytään freelancejournalistien työn ehdoista

Pyöreän pöydän tapaamisen ajatus on, että voidaan keskustella ilman sitoutumista suoraan neuvotteluihin.