Uutiset / 16.06.2010

Tutkija pyytää kirjoittamaan kokemuksia johtamisesta

Valmistelen väitöskirjaa Vaasan yliopiston johtamisen laitoksessa journalismin ammattilaisten johtamisesta suomalaisissa viestintäyrityksissä. Tavoitteenani on kehittää media-alan johtamiskäytäntöjä. Kohderyhmäni ovat sekä viestintäyrityksen palveluksessa työsuhteessa oleva toimituksellinen henkilöstö, toimittajat että ulkopuoliset asiantuntijat eli freelancerit.

Pyydän Sinua kertomaan minulle vapaassa kirjoitelmassa kokemuksiasi, tarpeitasi ja toiveitasi johdettavana, johtajana tai yhteistyökumppanina. Kirjoitelmassasi voit pohtia muun muassa seuraavia kysymyksiä:

  • Millainen työurasi ja urakehityksesi on ollut?
  • Mitkä ovat olleet uran tärkeimmät käännekohdat? Millä tavoin ja miksi?
  • Miten kohtaamiesi asioiden ja ihmisten johtaminen on vaikuttanut uraasi ja ratkaisuihisi?
  • Miten työsi johtaminen on muuttunut urasi aikana? Miksi?
  • Miten alan nopea tekninen kehitys on vaikuttanut johtamiskäytäntöihin?
  • Miten koti, perhe ja vapaa-aika ovat vaikuttaneet työurasi valintoihin? Millaisia yhteensovittamisen mahdollisuuksia tai ongelmia olet kohdannut?

Toivomuksenani on mahdollisimman rikas, monipuolinen ja aito omin sanoin kirjoitettu kertomus, jossa tärkeintä ovat omakohtaiset kokemukset, ei kirjoitusmuoto. Kirjoituksen pituuden päätät itse.

Tarvitsen joitain taustatietoja. Toivon, että liität kirjoituksen loppuun seuraavat tiedot itsestäsi: sukupuoli, ikä, koulutus, työkokemuksen pituus, nykyinen asema organisaatiossa, tämänhetkinen perhe- ja elämäntilanne. Nimeäsi en tarvitse.

Kertomuksen tulisi olla valmiina marraskuun 2010 loppuun mennessä. Voit lähettää sen minulle sähköpostitse tai postitse.

Tarvitsen tutkimukseeni myös haastateltavia samoista kohderyhmistä. Jos olet halukas haastateltavaksi, ilmoita minulle sähköpostiin. Otan sitten yhteyttä. Takaan anonymiteettisi tutkimuksessani.

Yhteystietoni ovat:

Pekka Kurvinen, Smedsintie 3, 10210  Inkoo, puh. 0500 561 652 pekka.kurvinen@student.uwasa.fi

Lämmin kiitokseni vaivannäöstäsi!


Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.