Uutiset / 07.06.2011

Turva helpottaa Venäjän vuosiviisumikäytäntöä

Journalistiliiton jäsenet on vakuutettu vapaa-ajan matkustajavakuutuksella. Liiton jäsenet saavat Venäjälle suuntautuvia vapaa-ajan matkoja varten tämän vakuutuksen voimassaoloaikaan pidennystä 90 päivään saakka. Tämä pidennys on maksu¬ton ja on voimassa toistaiseksi.

Venäjän puolelta on esitetty vaatimus, jonka mukaan vuosiviisumia varten matkustajavakuutuksen täytyy olla voimassa 90 vuorokautta. Turvan kollektiivisten vapaa-ajan matkustajavakuutusten voimassaoloaika on 45 päivää.

Pääsääntöisesti kollektiivisesti vakuutetut ihmiset ovat työssäkäyviä, eikä heidän ole käytännössä mahdollista matkustaa 90 vuorokautta. Jotta vuosiviisumin hakeminen olisi kuitenkin mahdollista, jatkaa Turvaa näissä tapauksissa vakuutuksen voimassaoloa ilman eri korvausta.

Journalistiliiton ottaman vapaa-ajan matkustajavakuutuksen piirissä olevat jäsenet voivat pyytää Turvasta Venäjän vuosiviisumia varten todistuksen, jossa kerrotaan, että vakuutus on voimassa 90 vuorokautta. Tutustu matkustajavakuutuksen ehtoihin turva.fi/journalistiliitto -sivustolla.

 


Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.