Uutiset / 27.04.2010

Tuhkasta asiaa

Jos työntekijä ei ole viime viikolla päässyt normaalisti työvuoroonsa tuhkasta aiheutuneen lentokiellon vuoksi, ei tämä voi johtaa varoituksiin tai muihin vastaaviin sanktioihin, kunhan poissaolosta on viipymättä ilmoittanut työnantajalle.

Matkan pitkittymisestä aiheutuneiden lisäkustannusten ja palkanmaksun osalta vastuunjako on seuraava:

Jos työntekijä on ollut työmatkalla, maksaa työnantaja poissaolon ajalta normaalisti palkan, päivärahat sekä majoitus- ym. kustannukset. Vapaa-ajan matkan osalta vastaavaa velvoitetta ei ole. Tällöin palkka voi jäädä saamatta poissaolon ajalta, ja lisäkustannusten korvaamisesta joutuu keskustelemaan matkanjärjestäjän tai lentoyhtiön kanssa.

SJL:n jäsenilleen IF:stä ottama matkustajavakuutus ei sopimusehtojen mukaan korvaa matkan peruuntumisesta tai keskeytymisestä aiheutuvaa vahinkoa.

Tytti Oras

27.4.2010


Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.