Uusimmat

TTLK: Eezyn kautta työskentely ei oikeuttanut soviteltuun päivärahaan

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan kahden tuoreen päätöksen mukaan soviteltuun päivärahaan ei ollut oikeutta, koska työajan seuranta ei ratkaisvana olleissa tapauksissa toteutunut riittävällä tavalla. Päätös ei vielä ole lainvoimainen.

Eezy on laskutusyritys, jonka kautta voi tehdä itse kolmansien osapuolien kanssa sopimiaan toimeksiantoja työsuhteessa Eezyyn. Eezy hoitaa laskutuksen, vakuutusmaksut, ennakkopidätykset, ym. työntekijän puolesta. Ideana on, että toimeksiantajan ei tarvitse huolehtia työnantajavelvoitteista ja toisaalta työntekijä välttyy yrityksen pyörittämiseen liittyvältä paperityöltä ja säilyy sosiaaliturvan kannalta palkansaajastatuksella. Eezy itse on esittänyt, että työskentely Eezyn kautta on työttömyysturvan kannalta normaalia palkkatyötä, eli on oikeus soviteltuun päivärahaan (lisätietoja: http://www.eezy.fi).

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan tuoreen päätöksen mukaan soviteltuun päivärahaan ei ole oikeutta, koska työajan seuranta ei toteudu riittävällä tavalla. Tämä siis siitä huolimatta, että henkilöllä oli näyttää kuitteja joista kävi ilmi laskutettu työaika. Ilman työajan seurantaa ei voida todeta työajan olevan sovitellun päivärahan edellyttämät alle 80 % kokoaikaisen työntekijän työajasta, jolloin ei voida todeta sovitellun päivärahan ehtojen täyttyvän. Näin ollen Eezy tapauksissa ei soviteltua päivärahaa voida maksaa. Tänään käsitellyissä kahdessa tapauksissa ei otettu kantaa siihen, voidaanko Eezyn kautta tehty työ lukea ansiosidonnaiseen työttömyysturvan työssäoloehtoon.

Eezy Oskilta perjantaina 15.6.2012 saadun kirjallisen lausuman mukaan  annettuja päätöksiä ei voi yleistää koskemaan kaikkia työntekijöitä ja kaikkea Eezyn Oskin tai muun osuuskunnan kautta tehtävää työtä. Eezy Oskin mukaan sadat Eezy Oskin työntekijät saavat koko ajan soviteltua päivärahaa täysin lainmukaisesti, eikä yksikään työttömyyskassa tai työvoimaviranomainen ole esittänyt heidän osaltaan minkäälaisia epäilyjä työajanseurannan suhteen. Eezy Osk toteaa vastineessaan lisäksi, että he ovat juuri ottamassa käyttöön uutta järjestelmää, johon sisältyy sähköinen työajanseurantajärjestelmä. Järjestelmän käyttöönoton myötä tulevat poistumaan työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan väittämät ongelmat myös näiden Eezyn mukaan marginaalitapausten työajanseurannan osalta.