Uutiset / 13.06.2012

TTLK: Eezyn kautta työskentely ei oikeuttanut soviteltuun päivärahaan

Eezy on laskutusyritys, jonka kautta voi tehdä itse kolmansien osapuolien kanssa sopimiaan toimeksiantoja työsuhteessa Eezyyn. Eezy hoitaa laskutuksen, vakuutusmaksut, ennakkopidätykset, ym. työntekijän puolesta. Ideana on, että toimeksiantajan ei tarvitse huolehtia työnantajavelvoitteista ja toisaalta työntekijä välttyy yrityksen pyörittämiseen liittyvältä paperityöltä ja säilyy sosiaaliturvan kannalta palkansaajastatuksella. Eezy itse on esittänyt, että työskentely Eezyn kautta on työttömyysturvan kannalta normaalia palkkatyötä, eli on oikeus soviteltuun päivärahaan (lisätietoja: http://www.eezy.fi).

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan tuoreen päätöksen mukaan soviteltuun päivärahaan ei ole oikeutta, koska työajan seuranta ei toteudu riittävällä tavalla. Tämä siis siitä huolimatta, että henkilöllä oli näyttää kuitteja joista kävi ilmi laskutettu työaika. Ilman työajan seurantaa ei voida todeta työajan olevan sovitellun päivärahan edellyttämät alle 80 % kokoaikaisen työntekijän työajasta, jolloin ei voida todeta sovitellun päivärahan ehtojen täyttyvän. Näin ollen Eezy tapauksissa ei soviteltua päivärahaa voida maksaa. Tänään käsitellyissä kahdessa tapauksissa ei otettu kantaa siihen, voidaanko Eezyn kautta tehty työ lukea ansiosidonnaiseen työttömyysturvan työssäoloehtoon.

Eezy Oskilta perjantaina 15.6.2012 saadun kirjallisen lausuman mukaan  annettuja päätöksiä ei voi yleistää koskemaan kaikkia työntekijöitä ja kaikkea Eezyn Oskin tai muun osuuskunnan kautta tehtävää työtä. Eezy Oskin mukaan sadat Eezy Oskin työntekijät saavat koko ajan soviteltua päivärahaa täysin lainmukaisesti, eikä yksikään työttömyyskassa tai työvoimaviranomainen ole esittänyt heidän osaltaan minkäälaisia epäilyjä työajanseurannan suhteen. Eezy Osk toteaa vastineessaan lisäksi, että he ovat juuri ottamassa käyttöön uutta järjestelmää, johon sisältyy sähköinen työajanseurantajärjestelmä. Järjestelmän käyttöönoton myötä tulevat poistumaan työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan väittämät ongelmat myös näiden Eezyn mukaan marginaalitapausten työajanseurannan osalta.


Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.