Uusimmat

Trendiryhmälle jatko hallituskauden loppuun

Työvoiman käyttötapoja ja työn tekemisen muotojen muutostrendejä selvittävän työryhmän, ns. Trendiryhmän toimikautta on jatkettu kevääseen 2015. Ryhmä luovuttaa väliraporttinsa työministeri Lauri Ihalaiselle toukokuun puolivälissä.

Syksyllä 2011 asetettu työryhmä tarkastelee määräaikaisten ja osa-aikaisten työsuhteiden käyttöä sekä vuokratyötä. Lisäksi se selvittää työsuhteen ja yrittäjyyden välimaastossa olevan itsensä työllistämisen ongelmakohdat. Ryhmässä arvioidaan, vastaako voimassa oleva työ-, sosiaalivakuutus- ja verotuslainsäädäntö työmarkkinoilla tapahtuneita muutoksia.  

Kaikki työryhmän selvitettävänä olevat teemat ovat keskeisiä Journalistiliiton edunvalvonnassa. Erityisesti liitto on kantanut huolta itsensätyöllistäjien aseman parantamisesta lainsäädännössä.

Trendiryhmässä pysyvänä asiantuntijana on Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen.