Uusimmat

Toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttö tiukentui

Toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttö ei ole enää sallittua, jos sopimusten lukumäärän, yhteenlasketun kestoajan tai niiden muodostaman kokonaisuuden perusteella työnantajan työvoiman tarve kyseisessä työssä on pysyvä.

Tammikuun alusta voimaan tulleen työsopimuslain muutoksen tavoitteena on vähentää perusteettomia määräaikaisia työsopimuksia. Muutos parantaa niiden työntekijöiden asemaa, joiden kanssa on samoissa töissä tehty toistuvia määräaikaisia työsopimuksia.

Määräaikaisen sopimuksen käyttöä on arvioitava teetettävän työn edellyttämän työvoimatarpeen pysyvyyden kannalta. Tehtävän pysyvyyttä arvioitaessa ei ole merkitystä sillä, tekeekö työnantaja samoista töistä toistuvat määräaikaiset sopimukset saman työntekijän kanssa vai vaihtaako työnantaja työntekijää.

Jo aikaisemmin laissa ollutta perustellun syyn vaatimusta ei muutettu. Jos määräaikainen sopimus on tehty ilman perusteltua syytä, sopimusta pidetään lain perusteella toistaiseksi voimassa olevana.

Lisätietoja: http://www.tem.fi/index.phtml?s=4188

Petri Savolainen