Uusimmat

Tes-neuvotteluaikataulu 2016

Oheiseen taulukkoon on koottu Journalistiliiton työehtosopimusalat, joihin kilpailukykysopimusta sovelletaan. Taulukko päivittyy sitä mukaa, kun neuvottelut etenevät.

Lehdistö

Yleisradio

Yhtyneet-sopimus

MTV Oy / Mediahub

Kustannus-toimittajat

Elokuva- ja tv-tuotanto

Yleiset

 6.4. Lehdistön tes-valiokunnan kokous  6.4. Ylen tes-valiokunnan kokous  11.4. Yhtyneet-sopimuksen tes-valiokunnan kokous  11.3. MTV:n työehtovaliokunnan kokous  13.4. Kustannus-toimittajien tes-valiokunta 27.4. tes-neuvottelut alkavat 13.4. SJL:n, VKL:n, Pron ja TEAM:n selviytymistyöryhmä kokoontui pohtimaan kilpailukykysopimuksen selviytymislauseketta
 12.4. Tes-valiokunnan kokous; neuvottelukuntien taustatapaaminen VKL:n kanssa  22.4. tes-valiokunnan kokous 11.5. tes-valiokunnan kokous  18.–19.3. MTV:n ohjelmatyöntekijöiden (MOT ry.) tes-seminaari

 15.4.Kustannus-toimittajien tes-neuvottelut alkavat

11.5. neuvottelut jatkuvat 27.4. SJL:n, VKL:n, Pron ja TEAM:n selviytymistyöryhmä
 18.4. tes-valiokunnan kokous
2.5. tes-neuvottelut alkavat 16.5. tes-neuvottelut alkavat  18.4. MTV:n tes-valiokunnan kokous  28.4. tes-neuvottelukunta kokoontuu 20.5. neuvottelut jatkuvat 9.5. Selviytymistyöryhmä
 22.4. Lehdistön tes-neuvottelut alkavat 10.5. tes-valiokunta 24.5. neuvottelut jatkuvat    29.4. tes-neuvottelut jatkuvat  31.5. neuvottelutulos syntyi 12.5. lehdistön tekninen ryhmä
3.5. tes-valiokunta 11.5. neuvottelut jatkuvat      3.5. tes-neuvottelukunta   18.5. pienryhmä jatkaa selviytymislausekkeen parissa
4.5. tes-neuvottelut jatkuvat 18.5. tes-valiokunnan kokous     9.5. neuvottelut jatkuvat; lue tilannepäivitys
   18.5. lehdistön tekninen ryhmä
10.5. tes-neuvottelut; lue tilannepäivitys
25.5. tes-valiokunnan kokous     13.5. neuvottelukunta    26.–27.5. Journalistiliiton valtuuston kokous, jossa hyväksyttiin Ylen, Yhtyneiden ja lehdistön tessit.
13.5. tes-valiokunnan kokous       16.5. neuvottelut    10.6. Kilpailukykysopimuksen syntyminen varmistui, eli SJL:n sopimusaloilla hyväksytyt tessit tulevat voimaan.
17.5. tes-neuvottelut       24.5. neuvottelut    
23.5. lehdistön isot neuvottelukunnat        3.6. neuvottelutulos syntyi