Uutiset / 16.03.2010

Tekijänoikeuslain uudistus matelee

Kaksi vuotta istunut toimikunta sai valmiiksi uutta tekijänoikeuslakia koskevan mietintönsä, joka luovutettiin perjantaina 12.3. kulttuuriministeri Stefan Wallinille (r.). Toimikunta ei päässyt yksimielisyyteen yhdestäkään isommasta asiasta.

STT:n uutinen käytti esimerkkinä pattitilanteesta on teoksen muuttamiskieltoa käsittelevää pykälää. Yritysten mielestä teosten muuttamiselle on esimerkiksi uusien jakelukanavien vuoksi aiempaa enemmän tarvetta, kun taas tekijät katsovat, että muuttamisesta pitää aina sopia erikseen.

HS:n haastattelema toimikunnan puheenjohtaja Niklas Bruun näkee ongelmana sen, että tekijöitä edustavat tahot pitävät tekijöitä heikompana sopijaosapuolena ja haluaisivat lainsäädännön suojelevan tekijää. Tekijänoikeuksien käyttäjät, esimerkiksi suuret yritykset, haluaisivat taas mahdollisuuden hyödyntää mahdollisimman vapaasti ja laajasti teoksia.

- Toimikunnassa on keskusteltu siitä, millaisia sääntöjä tarvitaan tekijänoikeudellisen sopimustoiminnan helpottamiseksi. Haasteena taitaa olla se, että samat pykälät ovat sovellettavissa tekijöiden ja yritysten väliseen sopimussuhteeseen ja yritysten keskinäiseen sopimussuhteeseen, sanoi mietinnön vastaanottanut ministeri Wallin.

- Ensiksi mainitussa tilanteessa heikomman osapuolen, tekijän suojelu, on tärkeää. Sen sijaan yritysten välisessä sopimussuhteessa lähdetään osapuolten ammattimaisuudesta ja tasavertaisuudesta. Viimeaikainen kehitys ja keskustelu ovat osoittaneet, kuinka tärkeä ja samalla vaikea tämä aihe on, Wallin jatkoi.

Wallin lupasi käynnistää tämän vuoden aikana laajemman tekijänoikeuspoliittisen keskustelun. Hän myös asetti uuden tekijänoikeustoimikunnan vuoden 2011 loppuun kestävälle toimikaudelle. Puheenjohtajana jatkaa professori Bruun.

Tekijänoikeustoimikunta käsittelee tekijänoikeuslainsäädännön uudistuksiin liittyviä asioita mm. arvioimalla lainsäädännön uudistustarpeita ja valmistelemalla niiden suuntaviivoja ministeriölle.

Toimikunta käsittelee myös tekijänoikeuksiin liittyvän valmistelun kannanmuodostusta EU- ja kv-kysymyksiä varten. Tiedonvaihdon ja keskustelun lisäämiseksi toimikunta kutsuu koolle tekijänoikeusfoorumin. Foorumiin kutsutaan mm. tekijänoikeuden haltijoita, tekijänoikeudella suojattua aineistoa käyttävää teollisuutta ja viestintäyrityksiä sekä kuluttajien edustajia.

Toimikunnan jäsenet ovat toiminnanjohtaja Lauri Rechardt (Suomen ääni- ja kuvatallennetuottajat ÄKT ry ), kirjailija, oikeustieteen tohtori Jarkko Tontti (Suomen Kirjailijaliitto), apulaisjohtaja Lauri Kaira (Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys Gramex ry, Luovan työn tekijät ja yrittäjät Lyhty ry), johtaja Satu Kangas (Viestinnän keskusliitto ry), lakiasiainjohtaja Merja Karhapää (Sanoma Oyj), toiminnanjohtaja Reijo Svento (FiCom ry), lainopillinen asiamies Janne Makkula (Suomen Yrittäjät ry), apulaisjohtaja Petra Wikström (MTV Media), puheenjohtaja Arto Nieminen (Suomen Journalistiliitto ry), lakimies Kirsi-Marja Okkonen (Yleisradio), asiantuntija Riikka Tähtivuori (Elinkeinoelämän keskusliitto EK), lakiasiainjohtaja Martti Kivistö (Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry), lakimies Hannele Vettainen (Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry) asianajaja Pekka Tarkela (Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen), puheenjohtaja Ahti Vänttinen (Suomen Muusikkojen liitto ry) ja johtaja Anja Peltonen (Kuluttajavirasto).

Tekijänoikeustoimikunnan mietintö OPM:n sivuilla


Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.