Uutiset / 11.05.2011

TEAMin ylityökielto ja journalistit

Ylityökielto koskee niitä työtehtäviä, joihin sovelletaan Viestinnän Keskusliiton ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton välistä kirjatyöntekijöitä koskevaa tessiä sekä Viestinnän Keskusliiton ja TEAMin/Grafinetin välistä työehtosopimusta.

Ylityökiellon aikana Journalistiliiton jäsenet toimivat täysin normaalisti ja tekevät omaa työtään. Kiellon aikana Journalistiliiton jäsenten on ehdottomasti pidättäydyttävä kaikesta sellaisesta ylityöstä tai muista toimista, joilla on tarkoitus korvata TEAM:n ylityökiellosta johtuvaa työvoimatarvetta.

Työpaikoilla luottamusmiesten on syytä tarkistaa menettelytavat ja pelisäännöt yhdessä TEAM:n luottamusmiehen kanssa.

 
(T.Oras 11.5.2011)

Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.