Uutiset / 01.07.2013

Talentumin free-sopimus hyväksyttävissä vuoden loppuun

Tilaisuudessa Talentum vahvisti Journalistiliiton esittämän tulkinnan freelancerille sopimuksen mukaan jäävistä oikeuksista. Sopimus takaa siis Talentumille konserninlaajuisen vapaan oikeuden käyttää freelancerin tuottamaa aineistoa, mutta ei oikeutta luovuttaa sitä edelleen kolmansille käytettäväksi. Toisaalta sopimuksen mukaan freelancerille jää oikeus käyttää tuottamaansa aineistoa muuten, mutta ei luovuttaa sitä käytettäväksi toisille kustantajille (lehti, kirja, sähköinen media). Tätä hiukan epäselvästi kirjattua kohtaa sopimusehdotuksessa tj Aktan lupasi täsmennettävän.

Sopimusehdotus on nykymuodossaan siis pitkälti yksinoikeussopimus, sillä se kieltää freelancerin luovuttamasta Talentumille myymäänsä työtä muille kustantajille paitsi kun kyse on kokoomateoksesta (tai näyttelystä), joka ei merkittävällä tavalla kilpaile Talentumin toiminnan kanssa. Tämä sulkisi pois useimmat työn jatkokäytön muodot.

Talentumista korostettiin, että yritys ei halua rajoittaa freelancerin aineiston omaa käyttöä sellaisilla tavoilla, jotka eivät kilpaile tai aiheuta vahinkoa yritykselle. Yrityksestä toivottiin freelancerin olevan etukäteen yhteydessä silloin kun on kyse rajanvetotilanteesta. Keskusteluissa Talentum ilmoitti olevansa valmis kehittämään uuden sopimuspohjan, jossa freelancerille jääviä käyttöoikeuksia tarkennettaisiin ja laajennettaisiin ainakin freelancerin itse yritykselle tarjoaman materiaalin osalta huomioiden freelancereiden ja liiton sopimuksen tekijänoikeusehtoa kohtaan esittämää kritiikkiä.

Sovi voimassaolo allekirjoituksen
yhteydessä


Toimitusjohtaja Aktan lupasi Talentumin puolesta uuden sopimusehdotuksen tulevan syksyn aikana . Vastavuoroisesti Talentum pyysi, että journalistiliitto ja free-yhdistys voisivat kehottaa jäseniään hyväksymään nykyisen sopimuksen tuohon asti. Luottaen yrityksen toimitusjohtajan lupaukseen Journalistiliitto ja Sfj katsovat, että nyt tarjottu sopimusmalli on näillä ehdoin toistaiseksi hyväksyttävissä. Freelancer-sopimus on aina tarvittavissa irtisanottavissa, mutta mikäli haluaa varmistaa nykyisen sopimuksen pysyvän väliaikaisena, voi siihen halutessaan myös allekirjoittamisen yhteydessä laittaa maininnan voimassaolosta esim. vuoden loppuun.

Kun uusittu sopimusehdotus on valmis, näemme millainen se free-journalistien kannalta. Vasta tällöin voimme muodostaa lopullisen näkemyksemme siitä.

On myös hyvä muistaa, että yksittäistä toimeksiantoa koskeva sopimus lehden ja tekijän välillä menee aina puitesopimuksen edelle. Erityisesti uuden freelancer-sopimuksen selkiämiseen asti voi tarvittaessa pyrkiä toimeksiantokohtaisesti sopimaan itselleen puitesopimusta laajemmat jatkokäyttöoikeudet omaan työhönsä. Tällainen toimeksiantokohtainen sopimus on, mikäli mahdollista, syytä tehdä kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostilla.

Arvostamme Talentumin keskusteluvalmiutta sillä uskomme, että sopiminen ja keskustelu ovat joustamatonta sanelua ja vastakkainasettelua tuloksellisempi toimintamalli niin journalisteille kuin mediayhtiöillekin.

Talentum -tapaamisessa Journalistiliitosta oli mukana asiamies Valtteri Aaltonen ja Sfj:stä Seppo Metso.

Alma360 pyytää kommentteja
uudesta avustajasopimuksesta


Myös Alma360 on lähettänyt avustajilleen sopimusehdotuksen. Yhtiö on liikkeellä keskustellen ja pyytää freelancereitaan kommentoimaan sopimuspohjaa ja tekemään korjausehdotuksia heinäkuun aikana. 

Lopullinen sopimus tulee allekirjoitettavaksi elokuun aikana. SFJ ja Journalistiliitto ovat olleet yhteydessä yhtiöön ja jatkavat yhteydenpitoa. Informoimme jäseniä kun asiat etenevät.

Koska sopimushanke on vielä auki, freelancerin ei ole syytä allekirjoittaa väliaikaisia sopimusehdotuksia mikäli niiden ehdot eivät ole tyydyttävät.

Kotimaan sopimuksesta keskustellaan

Kotimaa-yhtiöt on lähettänyt freelancereille sopimuspohjia, joissa freelancereille itselleen ei jää mitään käyttöoikeuksia. Sopimus on oikeuksien luovutuksen osalta jyrkimpiä, joita alalla on freelancereille tarjottu. Journalistiliiton edustaja tapaa tiistaina 2.7. Kotimaa-lehden vastaavan päätoimittajan Mari Teinilän. Sfj ei suosittele sopimuksen allekirjoittamista ennen sitä. Tiedotamme asiasta tapaamisen jälkeen.

Journalistiliiton laki- ja työehtoneuvonta toimii kesällä klo 13.00 – 15.00 normaalissa numerossa 044 7555 000. Jäsenasioista voi tiedustella klo 9.00 – 11.00 välisenä aikana numerosta 040 752 5372

 


Katso myös

Kaikki uutiset

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Luova ala vaatii päättäjiä perumaan yksityisen kopioinnin hyvityksen tuhoisan leikkauksen

Älä anna kulttuurin kadota -kampanja vaatii päättäjiä säilyttämään oikeudenmukaisen yksityisen kopioinnin hyvityksen. Hallituksen kehysriihen päättämä leikkaus 11 miljoonasta 5,5 miljoonaan olisi luovan alan järjestöjen mukaan perusteeton ja tuhoisa kulttuuritarjonnalle ympäri Suomen. Journalistiliitto on mukana kampanjassa.