Uusimmat

Talentumilta uusi avustajasopimus

Talentum on tässä kuussa postittanut uutta sopimustaan freelancereille. Sopimusta on muokattu Journalistiliiton ja SFJ:n esittämien toiveiden pohjalta.

 Talentum toivoo freelancereiden palauttavan sopimuksen joulukuun puoliväliin mennessä.

Talentumin sopimus on tekijänoikeuksien osalta "jatkuvat käyttöoikeudet konsernille" -sopimus. Freelle jää kuitenkin rinnakkainen käyttöoikeus, eikä Talentumilla ole oikeutta edelleenluovutukseen. Freen teoksia voidaan käyttää Talentumin tuotteiden markkinoinnissa, mutta vain hyvän tavan mukaisesti. Kustantaja vastaa siitä, että haastateltavilta ja kuvattavilta hankitaan tähän luvat.

Talentumin avustajasopimuksessa tekijänoikeuksien luovutuksen laajuus riippuu siitä, onko kyse lehden ideoimasta ja tilaamasta keikasta vai freen itsensä ideoimasta ja tarjoamasta jutusta.

Jos kyseessä on tilattu keikka, Talentum saa jatkuvan käyttöoikeuden konsernissa. Keikalta syntyneitä rinnakkaisteoksia (esim. kuvia, joita ei julkaista), saa myydä eteenpäin kolmen kuukauden kuluttua ensijulkaisusta, ellei sitä ole erityisesti kielletty. Kilpailijalle tai kuvapankille rinnakkaisia teoksia ei kuitenkaan saa myydä. Freellä on oikeus käyttää teoksiaan näyttelyissään tai kokoomateoksissaan, jolleivät ne merkittävällä tavalla kilpaile kustantajan toiminnan kanssa.

Freen tarjotessa itse ideoimaansa juttua tai kuvauskeikkaa, kustantaja saa jatkuvan käyttöoikeuden konsernissa, kuukauden ensijulkaisuoikeuden, jonka jälkeen freellä on vapaa oikeus käyttää aineistoaan haluamallaan tavalla.

Muilta osin sopimus on hyvin pitkälti alan kauppatapasopimuksen mukainen, vastuuehto on freen kannalta hyvä, maksuehto 14 vuorokautta ja kustantaja saa aineistoon toimituksellisen muokkausoikeuden – muusta sovitaan erikseen.

Journalistiliiton ja SFJ:n mielestä sopimus on varsin kohtuullinen ottaen huomioon muiden alan yritysten tarjoamat sopimukset.