Uutiset / 18.06.2013

Talentum haluaa free-sopimuksen juhannuksena

Talentum on alkanut lähettää uutta free-sopimusta, jonka moni jäsen on saanut juhannusviikon alussa. Sopimus on identtinen sekä kirjoittajille ja valokuvaajille. Ehdotus merkitsee selvää oikeuksien luovutuksen laajentamista verrattuna vuonna 2004 yhdessä Journalistiliiton kanssa laadittuun talokohtaiseen free-sopimukseen.

Vapaa käyttöoikeus ostajalle

Talentum haluaa "vapaan ja rajoittamattoman käyttöoikeuden" kaikkeen hankkimaansa free-työhön. Neloskohdan kolmoskappale on erikoinen, sillä se kertoo pelkkiä esimerkkejä siitä, mihin työtä voi käyttää. Sopimuksen vaatima "vapaa ja rajoittamaton käyttöoikeus" kattaa kuitenkin paljon enemmän kuin ehdotukseen listatut konsernikäyttöön liittyvät esimerkit.

Ehdotus ei missään kohdin selkeästi totea, että ostaja saisi oikeudet vain oman konsernin sisäiseen käyttöön, päin vastoin. Jo nyt voimassa olevissa sopimuksissa kustantaja saa oikeudet käyttää teoksia kaikissa julkaisukanavissaan. Selvin ero nykyiseen sopimukseen on tekijän rinnakkaisen käyttöoikeuden poistaminen.

Vaikka ehdotuksen teksti ei sitä suoraan sano, kyseessä on yksinoikeus, sillä sopimus myöntäisi tekijälle oikeuden käyttää työtään ainoastaan kokoomateoksissaan ja näyttelyissään, "mikäli ne eivät merkittävällä tavalla kilpaile kustantajan kanssa". Muu käyttö on tekijältä kielletty.

Outo sidos työsuhteisiin journalisteihin

Sopimusehdotuksen neloskohdassa on juridisesti kyseenalainen, avoimeksi jäävä määritelmä myytyjen teosten käyttöoikeuden laajuudesta. Se sanoo, että "Kustantajalla on vähintään edellä sanotun laajuinen käyttöoikeus kustantajan palveluksessa olevan vakinaisen henkilökunnan teoksiin, ja muutoinkin freelanceria kohdellaan soveltuvin osin yhtäläisesti vakinaisen toimituksellisen henkilöstönsä kanssa." Teksti siis sanoo, että freetä kohdellaan kuten hänen omaa toimituksellista henkilöstöään. Tämä lienee freelancerin hyväksyttävissä. Kyseessä saattaa kuitenkin olla kielivirhe ja sopimus yrittää kenties tarkoittaa, että freetä kohdellaan kuten Talentumin journalistista henkilöstöä. Tai sitten ei, mahdoton sanoa.

Mikäli sopimusehdotus kuitenkin pyrkii määräämään, että free sitoutuu allekirjoituksellaan niihin ehtoihin, jotka Talentumilla on työsuhteisiin journalisteihinsa, on kyseessä avoin valtakirja yhtiölle. Ehdotukseen ei ole liitetty tietoa siitä, mikä on Talentumin työsuhteisten journalistien tekijänoikeussopimuksen sisältö. Allekirjoittaja ei siis tiedä mihin tarkalleen sitoutuu. Mikäli työsuhteisten ehdot muuttuvat, muuttuvatko samalla freen ehdot? Tällaiset avoimet tekijänoikeuden luovutukset eivät kuulu hyvään kauppatapaan, varsinkaan kun niiden sisältöä ei kerrota.

Erityisen oleellinen tämä kohta on siksi, että oikeuksien edelleenluovutus eli jälleenmyynti vaatii tekijänoikeuslain mukaan aina erillisen sopimisen. Voiko free olla varma, että hän ei luovuta jälleenmyyntioikeutta antaessaan tällaisen avoimen valtakirjan? Talentum ilmoittaa, että se ei aio myydä aineistoa eteenpäin, mutta tätä ei ole sopimukseen selkeästi kirjoitettu, ainoastaan tuo "vapaa ja rajoittamaton käyttöoikeus".

Sopimusehdotus ei vaadi teosten muokkaamisoikeutta tavanomaisen editoinnin yli. Moraaliset oikeudet kirjataan kuten maamme laki määrää.

Hinnan perusteista poistettu käytön laajuus

Kohdan kuusi hinnan määrittelyssä sopimusehdotus ei ota huomioon oikeuksien luovutuksen laajuutta, Talentum lähtee nyt siitä, että free saa saman korvauksen aivan riippumatta siitä kuinka laajat oikeudet yhtiö saisi. Tämä ei ole lainkaan alan kauppatavan mukaista. Oikeuksien luovutuksen laajuuden tulee näkyä myyntihinnassa. Tämä lukee myös VKL-SJL -sopimuksessa, jota sopimusehdotus monin osin pyrkii noudattamaan, tosin sen vanhaa nimeä GTL-SJL -sopimus käyttäen.

Talentumin nykyinen sopimus toteaa hinnasta " Osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että lehtialalla perinteisesti luovutettua kertajulkaisuoikeutta laajempien käyttöoikeuksien myymisestä on maksettava korkeampi hinta." Tämä on poistettu uudesta ehdotuksesta, vaikka Talentumin laatima lähetekirje sanoo uuden ehdotuksen noudattavan vanhaa näiltä osin. Lähetteen tietoa nykyisen sopimuksen seuraamisesta ei voi sanoa kovinkaan täsmälliseksi.

Tekijän vastuuseen lisätty huolimattomuus

Vastuukysymyksissä tekijä vakuuttaa, että hänellä on oikeudet myydä aineistoa, eli se on hänen omaansa. Talentum on pyrkinyt ottamaan opikseen Sanoman pakolla läpi junnaamista järjettömistä muotoiluista vastuukysymyksissä ja asettaa tällaisen ehdon: "Tekijä vastaa kolmansien osapuolten kustantajaa kohtaan esittämistä tekijänoikeudellisista tai muista vaatimuksia tekijän kustantajalle luovuttamien teosten osalta ainoastaan siltä osin, kuin vaatimukset johtuvat tekijän tuottamuksesta."

Rikoslain mukaan tuottamus on huolimattomuutta. Lain 7 § kirjaa näin: "Tekijän menettely on huolimatonta, jos hän rikkoo olosuhteiden edellyttämää ja häneltä vaadittavaa huolellisuusvelvollisuutta, vaikka hän olisi kyennyt sitä noudattamaan (tuottamus). Se, pidetäänkö huolimattomuutta törkeänä (törkeä tuottamus), ratkaistaan kokonaisarvostelun perusteella."

Freellä on siis sopimusehdotuksen mukaan vastuu kolmannen osapuolen vaatimuksista vain silloin kun hän on jättänyt noudattamatta tarpeellista huolellisuutta. Sopimusehdotus voidaan näiltä osin tulkita siten, että ne pulmat, joita aiheutuu työn julkaisemisesta sopimattomassa yhteydessä tai loukkaavaksi editoituna, eivät ole freen vastulla mikäli hän ei ole näihin virheisiin syypää. Tätä tuottamus-muotoilua ei nyt voimassa olevissa sopimuksissa ole, se on Talentumin uusi lisäys.

Oikeuksien luovutus on peruuttaamaton, kuten kohta 11 toteaa. Vaikka yhteistyö Talentumin kanssa päättyisi, tekijä ei saa takaisin yhtiölle luovuttamiensa töiden oikeuksia.

Mitä tehdä?

Suomen freelance-journalistit ry katsoo, että sopimusehdotuksessa on joitakin kohtia, joita ammattijournalistin on hankala hyväksyä.
- Tekijänoikeuksien luovutus on laaja ja reunoiltaan hämäräksi jäävä.
- Sopimusehdotus ei selkeästi sulje pois oikeuksien edelleenluovuttamista.
- Sopimusehdotus on luonteeltaan yksinoikeussopimus, joka poistaisi freeltä käytännössä kaiken mahdollisuuden oman aineistonsa jatkokäyttöön. Erityisen kohtalokasta tämä olisi valokuvaajille, jotka eivät voisi enää kerryttää omaa kuva-arkistoa.
- Tekijänoikeuksien luovutuksen laajuuden sitominen työsuhteisiin journalisteihin ehdoilla, joita ei kerrota, on juridisesti kyseenalainen.
- Oikeuksien luovutuksen laajuutta ei mainita talon nykyisen sopimuksen sekä GTL-SJL -sopimuksen määrittelemällä tavalla hintaa korottavana seikkana.

Suosittelemme, että jäsenemme neuvottelevat Talentumin kanssa sopimusehdotuksesta näiden näkökohtien pohjalta. Sen allekirjoittamista tällaisenaan emme suosittele. Journalistiliiton juristit auttavat jäseniä asian jatkohoidossa.

On myös erikoista - mutta valitettavan monille lehtitaloille kovin tavanomaista - vaatia allekirjoituksia nopeassa tahdissa pyhien ja lomakausien aikana. Sopimusehdotuksia on saapunut juhannusviikolla ja nimi paperissa pitäisi olla juhannuksen jälkeisenä maanantaina. Tätä voi perustellusti pitää erittäin epäreiluna toimintana suuryhtiöltä, ja tuskin sattumana.


Katso myös

Kaikki uutiset

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Luova ala vaatii päättäjiä perumaan yksityisen kopioinnin hyvityksen tuhoisan leikkauksen

Älä anna kulttuurin kadota -kampanja vaatii päättäjiä säilyttämään oikeudenmukaisen yksityisen kopioinnin hyvityksen. Hallituksen kehysriihen päättämä leikkaus 11 miljoonasta 5,5 miljoonaan olisi luovan alan järjestöjen mukaan perusteeton ja tuhoisa kulttuuritarjonnalle ympäri Suomen. Journalistiliitto on mukana kampanjassa.