Journalistiliiton järjestövaliokunnan esitys tasapuolisemmasta jäsenpalvelusta poiki keskustelua Journalistiliiton valtuuston kevätkokouksessa.  

Tavoitteena on, että yhdistykset tekisivät enemmän yhteistyötä ja avaisivat tapahtumansa kaikille liiton jäsenille paikkakunnasta ja yhdistyksestä riippumatta. Tämä lisäisi tasa-arvoa ja parantaisi palvelua eri puolilla maata.  

Yhteistyötä on tehty yhdistysrajojen yli aikaisemminkin. Nyt yhteistyö on lisääntynyt, kun yhdistykset ovat suunnitelleet yhteistä toimintaa. Myös yhdistysten puheenjohtajat ovat lisänneet yhteistyötään.  

”Valiokunta katsoo, että jatkossa on tärkeintä keskittyä yhdistysten välisen toimintakulttuuriin kehittämiseen”, sanoo valtuustolle asiaa esitellyt valiokunnan sihteeri Simon Huldén 

Yhteisiä voimavaroja 

Järjestötoimikunta pohti myös, että pienemmät yhdistykset voisivat palkata yhteisiä työntekijöitä hoitamaan juoksevia asioita. Tämä vapauttaisi yhdistyksille voimavaroja vaikkapa tapahtumien järjestämiseen.  

”Asiasta päättävät yhdistykset itse, mutta järjestövaliokunta innostaa yhdistyksiä keskustelemaan tästä mahdollisuudesta”, Huldén toteaa. 

Liiton nimeen mahdollisesti vaihtuva slogan 

Järjestövaliokunta on pohtinut myös Journalistiliiton nimiasiaa. Valiokunta ehdottaa, että Journalistiliiton virallinen rekisteröity nimi pidetään ennallaan. Nimen yhteyteen voitaisiin luoda kuitenkin eri tilanteisiin sopiva, mahdollisesti vaihtuva, markkinointislogan. 

Slogania tai sloganeita voitaisiin käyttää viestinnässä ja markkinoinnissa niin, että ne laajentaisivat käsitystä Journalistiliitosta. Esimerkiksi ”Journalistiliitto – Median ammattilaiset”. Tämä huomioisi liiton moninaisen toiminnan ja jäsenet. Sloganeita olisi liiton käyttämillä kielillä, suomen lisäksi ruotsiksi ja englanniksi.