Journalistiliitto pitää hyvänä Helsingin hallinto-oikeuden tänään julkistamaa ratkaisua. Verottaja on kieltäytynyt kertomasta, ketkä suurituloiset ovat halunneet poistaa nimensä ja tietonsa medialle toimitettavalta suurituloisten listalta.

Hallinto-oikeuden mukaan verottajan toiminta oli laitonta ja nimet on luovutettava.

”Verottajan salauspäätös perustui EU:n tietosuoja-asetuksen tulkintaan. Pelkona oli, että myös muut viranomaiset olisivat ryhtyneet tulkitsemaan tietosuoja-asetusta salaavasti”, sanoo liiton puheenjohtaja Hanne Aho. ”Hallinto-oikeuden päätös on selvä viesti myös muille viranomaisille.”

Hallinto-oikeus antoi asiasta päätöksensä tiistaina 20.4.

Verottaja on tarjonnut medialle palvelua, jossa journalistista työtä varten on välitetty tietoja vähintään 100 000 euroa vuodessa ansainneista. Tuhannet hyvätuloiset ovat halunneet piilottaa tietoja näiltä listoilta.

Moni media pyysi tietoja siitä, ketkä suurituloisista olivat halunneet piilottaa tulotietonsa median listoilta. Päätös merkitsee sitä, että verottajan tulee luovuttaa salaamista pyytäneiden nimet, kun media niitä kysyy. Nimien perusteella media voi selvittää tulotiedot.

”Päätös johtaa nurinkuriseen tilanteeseen, jossa ne, jotka ovat erikseen pyytäneet tietojensa salaamista, päätyvät nyt julkiselle listalle, huomion keskipisteeksi. On vaikea nähdä, että malli on järkevä kenenkään näkökulmasta”, Hanne Aho sanoo.

Journalistiliitto kanteli verottajan toiminnasta vuonna 2019. Journalistiliitto 4.11.2019: Journalistiliitto kantelee verottajan toiminnasta, huolena että viranomaiset alkavat salata tietoja

Liitto on useasti painottanut verotietojen avoimuuden merkitystä. Journalistiliitto 3.11.2020: Suurituloisten verotietojen piilottaminen medialta sotii avoimuutta vastaan