Ulkoministeriö on myöntänyt Viestintä- ja kehityssäätiö Vikesille kolmeksi seuraavaksi vuodeksi yhteensä 1 810 000 euroa tukea. Osa tukea saavista hankkeista on kaksivuotisia, osa kolmevuotisia.

Ulkoministeriö julkisti päätöksensä hanketuesta 18. joulukuuta. Ministeriö sanoo huomioineensa hankkeiden merkittävän roolin vapaan tiedonvälityksen ja sananvapauden edistämisessä.

Vikes saa tukirahaa Yangonin elokuvakoulun kolmanteen vaiheeseen, Somalian sananvapauden, journalismin ja julkisen palvelun tukihankkeeseen, itsenäisen median alueelliseen tukihankkeeseen Nicaraguassa, maaseutuyhteisöjen voimauttamiseen Tansaniassa yhteisömedian avulla ja naistoimittajien aseman vahvistamiseen Nepalissa ja Tansaniassa

”On hienoa, että Vikesin pian 15-vuotinen työ sananvapauden ja demokratian tukemisessa tunnustetaan”, Vikesin toiminnanjohtaja Auli Starck sanoo säätiön verkkosivuilla. 

Ulkoministeriö on myönsi ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolaisen päätöksellä yhteensä 18 miljoonaa euroa kansalaisjärjestöjen ja kuntien kehitysyhteistyöhankkeisiin. Hanketukea sai 36 järjestöä.