Audiovisual Producers Finland – APFI ry:n, Suomen Journalistiliitto ry:n, Suomen Näyttelijäliitto ry:n ja Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme ry:n ohjeistus kuvauksissa koronaviruspandemian aikana noudettaviksi terveysturvatoimintaohjeiksi 11.9.2020

 

Tämä ohje korvaa 12.6.2020 annetun suosituksen ja on THL:n hyväksymä. Tätä ohjetta päivitetään. Järjestöt seuraavat viranomaismääräyksiä ja tarkentavat ohjeistusta myös niiden edellyttämällä tavalla.

 1. Tuotantoyhtiö ilmoittaa selkeästi tuotantokohtaisen työsuojelusta vastuussa olevan henkilön, johon työryhmän jäsenet voivat olla yhteydessä ja joka antaa tietoa ja toimintaohjeita sekä tekee päätöksiä työturvallisuuteen ja työryhmän jäsenen terveydentilaan liittyvissä asioissa.

 

 1. Työturvallisuuteen liittyvät, vähintään tämän ohjeistuksen mukaiset, yleiset työsuojelutoimenpiteet ja –organisaatio ilmoitetaan kaikille tuotannossa työskenteleville. Mikäli tuotantoon tulee ulkomailta saapuvia työntekijöitä, tästä informoidaan tuotannossa työskenteleviä. Ulkomailta saapuville työntekijöille informoidaan tuotannossa noudatettavat työsuojeluohjeet.

 

 1. Kyseistä kuvauspäivää koskevat erityiset työsuojelutoimet tulee toimittaa kuvauksiin tulevalle henkilöstölle jo ennen varsinaista kuvauspäivää. Henkilöstöllä tulee olla mahdollisuus olla yhteydessä etukäteen työsuojelusta vastaavaan henkilöön.

 

 1. Tuotantoyhtiö kartoittaa ne työryhmän jäsenet, jotka kuuluvat riskiryhmään tai joiden kotitaloudessa on riskiryhmään kuuluva henkilö. Mikäli työryhmän jäsen tunnistaa mahdollisesti kuuluvansa riskiryhmään, hänen suositellaan olevan yhteydessä terveydenhuoltoon matalalla kynnyksellä, minkä jälkeen yhdessä tuotantoyhtiön vastuuhenkilön kanssa arvioidaan mahdollisesti tarvittavat muutokset työjärjestelyihin.

 

 1. Työryhmää informoidaan sairaspoissaoloa ja mahdollista työpäivän aikana tapahtuvaa sairastumista koskevista säännöistä. Flunssaoireisten työryhmän jäsenten tulee pysytellä kotona, kunnes oireet ovat poistuneet. Oma ilmoitus sairastumisesta on lähtökohtaisesti riittävä. Korona-tartunnan osalta noudatetaan lääkärin määräyksiä. Koronatestaus on mahdollinen testattavan suostumuksella.

 

 1. Siirtymät kuvauspaikalle ja kuvauspaikkojen välillä hoidetaan mahdollisuuksien mukaan omilla kulkuvälineillä.

 

 1. Työnteko suunnitellaan ja toteutetaan porrastetusti niin, että kohtauksia kuvattaessa ja muulloinkin työtilassa olisi mahdollisimman vähän ihmisiä ja niin, että turvaetäisyyden (suositus 2 m) pitäminen muihin työryhmän jäseniin olisi mahdollista.

 

 1. Jokainen ryhmä järjestää työntekonsa niin, että se on hygieenistä ja turvallista. Kuvauspaikkatyöskentelyssä eri ryhmät toimivat toisistaan erillään. Kaikkien tulee pitää huolta omasta käsihygieniastaan. Kuvauspaikalla on tarjolla käsihuuhdetta niin, että sitä on aina lähettyvillä.

 

 1. Työ- ja taukotilojen sekä työvälineiden hygieenisyydestä huolehditaan jatkuvasti kuvauspäivän aikana. Puhdistettavia työvälineitä ovat mm. mikrofonit, kuulokkeet, kuvauksissa käytettävä tarpeisto. Jokainen pitää huolen omista työvälineistään. Muiden työvälineisiin ja -tarpeistoon koskemista tulee välttää.

 

 1. Näyttelijä pukeutuu itse puvustajan ohjeiden mukaisesti, ja asettaa mikrofonin äänihenkilön ohjeiden mukaisesti. Myös vaatteiden säilytyksessä huolehditaan niiden hygieenisyydestä.

 

 1. Maskissa ja kampaamossa huolehditaan maskeeraajan/kampaajan ja näyttelijän tarpeellisesta suojauksesta sekä siitä, että maskeerauksessa käytettävät työvälineet ja -aineet eivät levitä mahdollista tartuntaa.

 

 1. Intiimien kohtausten kuvaamista on vältettävä. Näyttelijällä on oikeus kieltäytyä lähikontaktista esim. suutelemisesta.

 

 1. Työ ja tauot järjestetään niin, että tarpeettomat kohtaamiset voidaan välttää. Ruoka toimitetaan kuvauspaikalle lähtökohtaisesti yksittäispakattuna. Ruoan jakeluun ei saa muodostua jonoa tai ruuhkaa.

 

 1. Puku-, tauko- ja ruokailutilojen tulee olla niin väljiä, että samanaikaisesti sisällä oleskelevien välillä on mahdollista pitää turvaetäisyys (suositus 2 m). Jos turvavälin pitäminen on sisätiloissa mahdotonta, on niissä oleskeltaessa suositeltavaa käyttää hengityssuojaimia.

Edellisten kaikkia tuotantoryhmien jäseniä koskevien ohjeiden lisäksi tuotannoissa noudatetaan erityisohjeita Suomeen ulkomailta saapuvalle tuotantohenkilökunnalle:

 1. Kaikilla Suomeen työtehtävissä tai toimeksiannon perusteella saapuvilla on matka- tai terveysvakuutus COVID-19 sairastumisen tai karanteenin aiheuttaman paluumatkan viivästymisen varalta.

 

 1. Henkilön, jolla on oire, joka voi sopia COVID-19 infektioon, ei matkusta Suomeen.

 

 1. Suomeen tulevilla henkilöillä on todistus aikaisintaan 72 tuntia aiemmin suoritetusta COVID-19 virustestistä, jonka tulos on negatiivinen. Todistuksen on antanut laillistettu lääkäri tai akkreditoitu testauslaboratorio. Maahan saapumisen jälkeen tulija on omaehtoisessa karanteenissa 14 vrk, jonka aikana työskennellään mahdollisuuksien mukaan etänä. Tuotantoyhtiö kustantaa maahantulijoille koronatestin 5-7 vrk kuluessa maahan saapumisesta.

 

 1. Tuotantoyhtiö Suomessa huolehtii testauksen järjestämisestä, ohjeistaa saapujan sekä valvoo omaehtoista karanteenia.

 

 1. Mikäli henkilö saa matkan aikana Suomessa oireita, jotka voivat sopia COVID-19 infektioon hän ottaa välittömästi yhteyttä tuotannon työsuojeluvastaavaan puhelimitse ja eristäytyy kaikista muista henkilöistä. Tuotantoyhtiö huolehtii kyseisen henkilön välittömästä turvallisesta testiin toimittamisesta. Henkilö pysyy eristettynä majapaikassaan testitulosten saapumiseen saakka. Tuotantoyhtiö huolehtii lääkärin konsultaatiosta mahdollisen hoidon osalta. Mahdolliset altistuneet kartoitetaan välittömästi työsuojeluvastaavan toimesta ja raportoidaan tuottajalle, joka huolehtii tiedon eteenpäin saattamisesta ja toimenpiteistä eristämisten suhteen normaalien työpaikoilla tapahtuvien prosessien mukaisesti.

 

 1. Jos henkilö saa testituloksen, joka osoittaa hänen sairastuneen COVID-19 infektioon, pitää hänen tai hänen valitsemansa edustajan olla välittömästi yhteydessä paikallisen sairaanhoitopiirin infektioyksikköön. Koko tuotantoryhmän on noudatettava tästä eteenpäin tarkasti kyseisen infektioyksikön ohjeita.

 

 1. Matkat Suomeen järjestetään mahdollisuuksien mukaan suorilla lennoilla tai mahdollisimman vähillä vaihdoilla turvallinen suojautuminen ja turvaetäisyydet säilyttäen mahdollisuuksien mukaan.

 

 1. Kuljetus lentokentältä majapaikkaan ja majapaikasta koronatestiin ja työpaikalle järjestetään yksityisillä kuljetuksilla, kunnes karanteeniaika on ohi. Ennen karanteeniajan päättymistä henkilöt eivät liiku julkisissa tiloissa tai liikennevälineissä.

 

 1. Kasvomaskia käytetään työtehtävissä silloin kun se on mahdollista. Muutoinkin työpaikoilla noudatetaan tarkasti tätä ohjeistusta turvallisen tuotantoympäristön ylläpitämiseksi. Tämä on tuotantokohtaisen työturvallisuushenkilön vastuulla.

 

 1. Henkilöt noudattavat kaikkia Suomessa voimassa tai käytössä olevia viranomaissuosituksia ja –ohjeita koronapandemian leviämisen ehkäisemiseksi koko Suomessa oleskelunsa ajan. Tästä ohjeistuksesta ja neuvonnasta maahan tuleville henkilöille vastaa tuotannon suomalainen tuotantoyhtiö.

 

Linkki elokuva- ja tv-tuotantoalan työsuojeluoppaaseen: ttk.fi/oppaat_ja_ohjeet/ladattavat_julkaisut/elokuva-_ja_tv-tuotantoalan_tyosuojeluopas