Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana.

Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta.

Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on antanut päätöslauselman journalistien suojelemisesta sodan aikana. Yhdeksän vuotta sitten hyväksytty päätöslauselma 2222 korostaa sitä, että journalisteihin kohdistuvat surmat on tutkittava ja kyettävä viemään oikeuden käsiteltäväksi.

Journalisteihin kohdistuva väkivalta ja tappaminen ovat hyökkäyksiä yleisön tiedonsaantioikeutta vastaan. Tilanne Gazassa on täysin kestämätön. Tapettujen journalistien määrä jatkaa kasvuaan. Yli sata journalistia on jo kuollut konfliktin aikana.

Toimittajat ilman rajoja (RSF) ja Journalistiliitto vaativat sodan osapuolia tekemään kaikkensa ajantasaisen tiedonvälityksen turvaamiseksi Gazassa. Ilman päivittäistä journalistista raportointia kukaan meistä ei voi riittävällä tavalla ymmärtää, mitä sodankäynnin keskellä tapahtuu juuri nyt. Sodan tapahtumia on voitava arvioida ajantasaisesti – ei vasta sen jälkeen, kun taistelut ja väkivalta ovat lakanneet.

Toimittajat ilman rajoja – Suomi ry
Suomen Journalistiliitto