Kopioston tiedote:

Tuotantoyhtiöt ovat viime kuukausien aikana alkaneet vaatia tekijöille kuuluvia Kopiosto-korvauksia itselleen. Tuotantoyhtiön kanssa tehtäviin sopimuksiin on tehty kirjauksia, joilla luovutettavien oikeuksien listaa on laajennettu kattamaan tv-ohjelmien verkkotallennuspalvelut ja tv-ohjelmien edelleen lähettäminen. Lisäksi on väitetty, että tuotantoyhtiö tarvitsee sinulta oikeudet teoksen käyttöön verkkotallennuspalveluissa ja edelleen lähettämisessä. Tämä ei pidä paikkaansa.*

Näissä sopimuskirjauksissa kyse on ainoastaan siitä, kenelle maksetaan sinulle kuuluvat korvaukset: sinulle vai tuotantoyhtiölle. Tuotantoyhtiöt saavat omat tuottajakorvauksensa Tuotos ry:n kautta. Tekijä on oikeutettu saamaan korvauksensa Kopioston kautta. Kun kysymys on verkkotallennuspalveluista ja edelleen lähettämisestä: Pidä kiinni lompakostasi – älä luovuta oikeuksiasi tuottajalle!

Jotta saisit sinulle kuuluvat korvaukset, toimi seuraavasti:
1.Tee tekijänoikeussopimus pikaisesti osoitteessa www.tekijanoikeussopimus.fi
(jos et ole sitä jo tehnyt)
2.Vaadi tuotantoyhtiön kanssa tehtävään sopimukseesi seuraava kirjaus: ”Sopimus ei koske niitä oikeuksia, jotka tekijä on tekijänoikeussopimuksella tai valvontavaltakirjalla luovuttanut av-tekijäjärjestölle/Kopiostolle”.
3.Vaihtoehtoisesti pyydä tuottajaa poistamaan sopimuksesta luovutuskirjaukset, jotka koskevat verkkotallennuspalveluja ja edelleen lähettämistä.
4.Ongelmatilanteissa käänny oman liittosi puoleen.

Pidä kiinni lompakosta – älä luovuta oikeuksiasi! on alla olevien järjestöjen yhteinen toimintaohje ja kannanotto av -tekijöiden aseman parantamiseksi.

Animaatioklinikka – Suomen animaationtekijät ry
Finlands svenska författareförening rf (FSF)
Finlands Svenska Skådespelarförbund rf (FSS)
Finnfoto, Suomen valokuvajärjestöt ry
Freelance Ohjelmatyöntekijät ry (FOT)
Grafia ry
Kopiosto ry
Kuvittajat ry
Lavastus- ja pukusuunnittelijat ry (LP)
Radio- ja televisiotoimittajien liitto (RTTL)
Suomen elokuva- ja mediatyöntekijät SET ry
Suomen Elokuvaajien Yhdistys F.S.C. ry
Suomen Elokuvaohjaajaliitto SELO ry
Suomen Journalistiliitto ry
Suomen Kirjailijaliitto ry
Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry (SKTL)
Suomen Nuorisokirjailijat ry
Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry
Suomen Näyttelijäliitto ry
Suomen Radio- ja TV-selostajat ry
Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat ry (STST)
Suomen teatteriohjaajat ja dramaturgit ry (STOD)
Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme ry
TV-Kuvaajat ry
Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys Kuvasto ry

* Tuotantoyhtiöt eivät tarvitse näitä oikeuksia, sillä ne eivät myönnä lupia näihin käyttötilanteisiin.
Verkkotallennuspalvelut (kuten Elisa Viihde): Operaattoreilla on jo tällä hetkellä kattavat luvat Kopioston ja muiden tekijänoikeusjärjestöjen kautta.
Edelleen lähettäminen: Av-tekijöiden luvat myöntää Kopiosto.