Pohjoismaiden journalistiliittojen yhteistyöelin NJF ilmaisee huolensa useissa Pohjoismaissa ilmi tulleista tapauksista, joissa poliisi kuulustelee toimittajia tiedusteluviranomaisilta tulleista vuodoista. Muutamissa tapauksissa toimittajia on jopa syytetty avunannosta näihin vuotoihin.

Näin tapahtuu siitä huolimatta, että toimittajat eivät voi paljastaa lähteitään tai lähteiden kanssa käytyjä keskusteluja. Lähdesuojan pitäisi olla tuttu asia niin poliisille kuin tiedusteluille.

Valtioiden tiedustelu on yleisöä kiinnostava asia ja sitä täytyy voida avata myös journalistisesti. NJF:n puheenjohtajisto huomauttaa, että poliisin ja tiedustelupalvelujen käytös voidaan tulkita yrityksenä painostaa journalisteja ja mediaa pidättäytymään kertomasta tärkeistä tiedustelua koskevista asioista.

NFJ on Suomen, Ruotsin Tanskan, Norjan ja Islannin journalistiliittojen yhteistyöelin. Se koostuu maiden puheenjohtajista, varapuheenjohtajista ja muista asiantuntijoista.

 

Tine Johansen, NFJ:n puheenjohtaja, Tanskan journalistiliiton puheenjohtaja

Dag Idar Tryggestad, Norjan Journalistiliiton puheenjohtaja

Ulrika Hyllert, Ruotsin Journalistiliiton puheenjohtaja

Hanne Aho, Suomen Journalistiliiton puheenjohtaja

Sigríður Dögg Auðunsdóttir, Islannin Journalistiliiton puheenjohtaja