Suomi voi olla ylpeä vahvasta ja kehittyvästä av-alastaan, jonka kokonaisarvo on noin 1,6 miljardia euroa. Kansainvälisesti arvostettu Sisu-elokuva ja animaatiosarja Muumilaakso ovat hyviä esimerkkejä huipputason tuotannoista, jotka kiinnostavat ulkomailla ja jotka ovat olleet Suomelle samalla investointeja.

Vahvasti kansainvälinen ja kasvava av-ala paitsi työllistää alan tekijöitä myös luo suoria positiivisia vaikutuksia alihankintapalveluita tarjoavaan kenttään, majoitus- ja matkailupalveluihin sekä Suomen maakuvaan. Suora sekä välillinen työllisyysvaikutus on suurta ympäri Suomen. Siksi eduskunnan tulisi palauttaa budjettiin 2024 av-tuotantokannustimeen varattu määräraha. Av-tuotantokannustin on Business Finlandin hallinnoima, kasvua kiihdyttävä instrumentti.

Kannustin maksetaan todennettuja kustannuksia vastaan.

Av-kannustimen myötä Suomi on noussut myös yhdeksi vaihtoehdoksi kansainvälisten tuotantojen kuvausmaana muiden kannustinmaiden rinnalle.

Suomalainen av-ala on selkeä kasvuala, ja sen kehitys on vaarassa, jos kannustinmäärärahaa ei palauteta budjettiin. Vuosien työ ja panostus valuu hukkaan, jos jatkuvuutta ja varmuutta av-kannustinrahoitukselle ei ole.

Ilman av-kannustinta Suomi jää muiden pohjoismaiden sekä Baltian jalkoihin av-alan kehityksessä.

 

Suomen Journalistiliitto 

Suomen elokuva- ja mediatyöntekijät SET ry

Radio- ja televisiotoimittajien liitto – Radio- och televisionsredaktörernas förbund r.y.