Elokuva- ja tv-tuotantoja koskeva työehtosopimus on hyväksytty. Sen solmivat työntekijöitä edustavat Journalistiliitto ja Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme sekä työnantajaosapuoli Palta.

Sopimus tulee voimaan maaliskuun alusta 3.3. ja on voimassa 31.1.2025 asti.

Palkkaratkaisu on yleisen linjan mukainen. Alalla työskentelevien palkat korottuvat kahden vuoden aikana yhteensä 7 prosentilla. Tämä on tärkeää, koska inflaation vaikutus on niin suuri.

”Sopimus huomioi myös alle kuukauden mittaiset työsuhteet, koska kertakorvaus vietiin prosenttikorotuksena päiväpalkkataulukkoon,” sanoo Journalistiliiton työehtoasiantuntija Marika Väisänen.

Elokuva- ja tv-tuotannoissa työsuhteet ovat pääsääntöisesti määräaikaisia ja tuotantokohtaisia. Liiton edunvalvontajohtaja Petri Savolaisen mukaan tuotantoyhtiöiden palkkaratkaisussa työläintä olikin rakentaa tälle alalle mahdollisimman kattava kertakorvausmalli.

”Siksi päädyttiin kolmena eri ajankohtana maksettavaa kertaerään ja päiväpalkkataulukoiden prosenttikorotukseen. Journalistiliiton neuvottelijoille oli tärkeää saada sovittua kertakorvauksesta prosentin palkkoja korottava lisävaikutus tälle vuodelle.”

Työnantajaliitto Palta halusi neuvotella myös työehtosopimuksen tekstikysymyksistä ja esitti neuvotteluissa lukuisia työehtojen heikennyksiä muun muassa työntekijöiden palkkamääräyksiin, jaksotyöhön, yötyön korvauksiin, työvuoroluettelon antamiseen ja matka-ajan korvauksiin. ”Nämä kaikki torjuttiin”, Savolainen sanoo.

Neuvottelut noin 1 300 elokuva- ja tv-tuotantoammattilaisten uudesta työehtosopimuksesta käynnistyivät tammikuussa ja saatiin päätökseen helmikuussa.

Sopimuksen faktat

Kertakorvaus

 • Mikäli paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta, kertakorvaus maksetaan työntekijälle kolmessa erässä. Ensimmäinen 166 euron erä maksetaan toukokuun palkanmaksun yhteydessä, jos työntekijä on tehnyt 21 työpäivää jaksolla 1.4. – 11.5.2023.
 • Toinen kertaerä (166 euroa) maksetaan heinäkuun palkanmaksun yhteydessä, jos työntekijä on tehnyt 21 työpäivää jaksolla 1.6. – 11.7.2023.
 • Kolmas kertaerä (166 euroa) maksetaan marraskuun palkanmaksun yhteydessä, jos työntekijä on tehnyt 21 työpäivää jaksolla 1.10. – 11.11.2023.

Työnantaja voi vaihtoehtoisesti maksaa kertaerän kokonaisuudessaan (3 x 166 euroa) toukokuun palkanmaksun yhteydessä. Osa-aikaiselle kertaerä maksetaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa.

Päiväpalkkataulukoita korotetaan määräaikaisesti vuoden 2023 loppuun asti ylimääräisellä 1 %:lla. Korotus, koskee niitä työntekijöitä, joiden työsopimuksen mukaisten sovittujen työpäivien määrä on alle 21.

Palkankorotus

 • Yleiskorotus:
  • Mikäli paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta, henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 3,0 % 1.4.2023.
  • Vuonna 2024 palkkoja korotetaan 2,5 % 1.4.2024
 • Yrityskohtainen erä:
  • Mikäli paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta, 1.4.2024 palkkojen korottamiseen käytetään 0,5 % yrityskohtainen erä laskettuna maaliskuun palkkasummasta. Erä on työnantajan kohdentama ja jakama osa palkankorotusta. Erää ei makseta kaikille, ellei työnantaja näin päätä.
  • Paikallinen sopimus tehdään 24.3.3023 mennessä.
 • Palkkaratkaisun sopiminen paikallisesti on mahdollista vain, jos tuotantoyhtiössä on valittu luottamushenkilö. Sopiminen ei ole mahdollista yksittäisessä elokuva- tai tv-tuotannossa tuotantokohtaisen luottamushenkilön kanssa.
 • Elokuva- ja tv-tuotannon palkkataulukot:
  • Taulukkopalkkoja korotetaan 1.4.2023 alkaen 3,0 % ja 1.4.2024 alkaen 3,0 %.

Perhevapaisiin on tehty vain termimuutoksia. Palkkojen lisäksi sovittiin kahdesta kehittämishankkeesta, joista toinen koskee yleissitovuuden edistämistä ja toinen luottamushenkilö- ja työsuojeluvaltuutettujärjestelmän kehittämistä.