Journalistiliitto on tyytyväinen siihen, että direktiivi hyväksyttiin. Se parantaa tekijöiden neuvotteluasemaa ja luo pelisääntöjä luovien sisältöjen hyödyntämiselle ja jakamiselle.

Journalistien kannalta merkittävää on se, että lehtikustantajat saavat mahdollisuuden neuvotella sisältöjensä käytöstä uutiskooste- ja hakupalveluissa sekä sosiaalisen median palveluissa. Journalistit saavat oikeuden osuuteen korvauksista. Uudet reilut pelisäännöt auttavat turvaamaan journalismin tulevaisuutta.

Uusi oikeus ei tarkoita linkkien kieltämistä, vaan yksittäisillä sanoilla tai hyvin lyhyellä kuvauksella varustettuja linkkejä uutisartikkeleihin voi edelleen jatkossakin jakaa.

Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on turvattava, että tekijät saavat kohtuullisen korvauksen teostensa käytöstä myös digitaalisessa ympäristössä. Yksittäisen tekijän neuvotteluasema on heikko, eikä Suomen tämänhetkinen tekijänoikeuslaki riittävästi turvaa kohtuullisen korvauksen periaatteen toteutumista. Direktiivin myötä lainsäädäntöömme on saatava muutoksia.

Direktiivin voimaan saattamiseen on jäsenvaltioilla aikaa nyt 24 kuukautta. Journalistiliitto tulee olemaan aktiviisesti mukana vaikuttamassa siihen, miten se saatetaan voimaan Suomessa.