Mediayhtiöt Alma Media ja Talentum ilmoittivat yhdistymisestään eilen. Tiedotteessa mainittiin muun muassa: ”Yhtiö pyrkii saavuttamaan osan Yhdistymisen synergioista muun muassa ajan myötä toteutettavien henkilöstöjärjestelyjen kautta. – – Yhdistyneen yhtiön tarkoituksena on selvittää kustannussynergioihin liittyvät mahdolliset henkilöstömuutokset välittömästi Yhdistymisen jälkeen ja tarvittaessa konsultoida ja neuvotella yhteistoimintalain mukaisesti yhtiön suunnitelmista asianosaisten työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa.”

Journalistiliitto oli yhteydessä yhtiöiden luottamusmiehiin. Nämä uskoivat, että yt-neuvotteluja on tulossa mutta että ne eivät välttämättä kohdistu juuri journalisteihin. Luottamusmiehet myös totesivat, että päällekkäisiä tuotteita yhtiöillä ei ole ja että nykyiset tuotteet, kuten Kauppalehti ja Talouselämä, ovat vahvoja brändejä.

Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen näkee tiedotteessa myös jotain myönteistä. Siinä todetaan, että ”Yhdistyneen yhtiön tavoitteena on olla monikanavainen mediayhtiö, joka tuottaa laatujourna­lismia, ammattilaiskirjallisuutta ja -tapahtumia sekä muita palveluita kohderyhmilleen. Yhdistyneen yhtiön strategiana on kasvattaa digitaalisten kuluttaja- ja yrityspalveluiden osuutta liikevaihdostaan ja tuoda markkinoille digitaalisia palveluita myös julkaisutoiminnan ulkopuolelta. Yhdistyneen yhtiön tavoitteena on olla työntekijöilleen motivoiva ja houkutteleva työnantaja, joka panostaa erityisesti henkilöstön digitaalisen osaamisen kehittämiseen.

”Digitaalisuus on vahvasti esillä, mikä kertoo kehittävästä otteesta”, Savolainen sanoo.