Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho haastaa media-alan työnantajat ottamaan työntekijöiden ja työelämän muuttuvat tarpeet avoimeen tarkasteluun.   

Liiton 100-vuotisjuhlavaltuustossa Helsingissä 25. marraskuuta puhunut Aho haluaa, että Journalistiliitto on etulinjassa kehittämässä työelämää työntekijöitä kuuntelevaan ja arvostavaan suuntaan.  

Esimerkiksi etätyöhön liittyvät kysymykset nousevat tärkeiksi tulevissa työehtosopimusneuvotteluissa, Aho arvioi. ”Tarvitsemme yhteistä kehittämistä tälle alalle. Me tiedämme lukuisista tutkimuksista, että ihmiset haluavat tehdä etätyötä. Se antaa joustavuutta ja tunnetta oman elämän hallinnasta.”  

Työelämä on monin tavoin suuressa muutoksessa. Esimerkiksi nuoret ovat monissa tutkimuksissa jo pidempään nostaneet paikoin vapaa-ajan arvon elämässään työn edelle. Myös työvoiman liikkuvuus on huippulukemissa, Aho sanoo. 

Nyt on se hetki, jolloin yritysten pitäisi houkutella työntekijöitä, olla kiinnostava, työehtoja ja työntekijöiden ääntä kunnioittava työnantaja. Silti meillä on media-alalla yrityksiä, jotka ovat kategorisesti kieltäneet etätyön teon.” 

Aho muistuttaa, ettei etätyö ole aina kaikille mahdollista. Etätyön lisäksi on jo nyt pohdittu esimerkiksi kysymystä rahan vaihtamisesta vapaaksi. Se auttaisi työntekijöitä sovittamaan työn ja arjen paremmin yhteen, Aho sanoo.  

Tällaisen ajattelun leviämisellä laajemmin voitaisiin ratkaista sekä jaksamisongelmia että vapautuvan työn jakautumista tasaisemmin kaikille työtä tekeville, niin vakituisille kuin freelancereillekin”, Aho painottaa.