Journalistiliiton itsensätyöllistäjien neuvottelukunta vieraili tänään 31. toukokuuta Suomen Yrittäjien toimistolla ja tapasi toimitusjohtaja Mikael Pentikäisen, johtaja ja varatuomari Janne Makkulan, työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellsténin ja asiantuntija Sonja Antosalon.

Tapaamisen tarkoituksena oli keskustella yksinyrittäjien edunvalvonnasta. Puheena oli tekeillä oleva sosiaaliturvauudistus ja siihen liittyen yhdistelmävakuutus, tulossa oleva arvonlisäveron nousu ja alarajahuojennuksen poisto, yrittäjän eläkelaki, yritysten väliset maksuajat sekä itsensätyöllistäjien kollektiivinen neuvotteluoikeus.

”Erityisesti tällaisina aikoina on hyvä lisätä yhteisymmärrystä ja löytää yhteisiä tavoitteita, joita edistää”, Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen sanoo.

Yhteisiä tavoitteita löytyi muun muassa arvonlisäverosta ja yhdistelmävakuutuksesta.

”Suomen Yrittäjien mielestä alvin alarajaa pitäisi nostaa ja korotuksen voimaantuloa lykätä. Tämä tulee nyt liian nopeasti monelle yrittäjälle”, toimitusjohtaja Pentikäinen sanoo.

”Työttömyysturva on ainoa sosiaalivakuutuksen laji, jossa eri statuksilla tehtyä työtä ei voi yhtäaikaisesti vakuuttaa. Kaikesta työstä pitäisi voida kerryttää ansiosidonnaista työttömyysturvaa”, toteaa Suomen Yrittäjien Hellstén.

Tapaamisessa sovittiin yhteydenpidon jatkamisesta. Tarkoitus on muun muassa keskustella lisää itsensätyöllistäjien kollektiivisesta neuvotteluoikeudesta.