Journalistiliitto on antanut liikenne- ja viestintäministeriölle lausuntonsa kansalliselle uutistoimistolle esitetystä tuesta.

Liitto kannattaa STT:lle esitettyä tukea. Esitys on valtioneuvoston heinäkuun alussa hyväksymän mediapoliittisen ohjelman mukainen. Kansallisen uutistoimiston tukeminen on nimenomaisesti kirjattu ohjelmaan.

Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho pitää tukea tervetulleena.
”Median suurimmat kilpailijat ovat Suomessakin globaalit toimijat kuten Facebook ja Google. Tuki auttaa suomalaista oikeaa mediaa kilpailussa myös näitä vastaan.”

Aho toteaa STT:n tukemisen olevan myös hyvä disinformaation ehkäisemisen keino.
”Informaatiovaikuttamisen mahdollisuudet ovat pienemmät, kun kansalaisille on tarjolla tietoon perustuvaa informaatiota”, Aho sanoo.

Journalistiliiton lausunnossa todetaan myös STT:n ympärivuorokautisen, eri aihealueita kattavan uutispalvelun ruokkivan kotimaisen median monimuotoisuutta.

”Sen merkitys myös pienemmille alueellisille mediatoimijoille on suuri, ja tätä kautta se tukee paikallisjournalismia”, paperissa muotoillaan.