Journalistiliiton järjestövaliokunta on kolmen vuoden ajan pohtinut, miten jäsenet saisivat entistä tasapuolisempaa palvelua. Ajatuksista on keskusteltu hallituksessa, valtuustossa, yhdistyksissä ja yhdistyspäivillä.

Toisilla yhdistyksillä on enemmän voimavaroja järjestää erilaisia tapahtumia kuin toisilla. Nyt tavoitteena onkin, että yhdistykset tekisivät enemmän yhteistyötä ja avaisivat tapahtumansa kaikille liiton jäsenille paikkakunnasta ja yhdistyksestä riippumatta. Tämä lisäisi tasa-arvoa ja parantaisi palvelua eri puolilla maata.

”Valiokunta katsoo, että jatkossa on tärkeintä keskittyä yhdistysten välisen toimintakulttuuriin kehittämiseen”, sanoo valiokunnan puheenjohtaja Hanna-Kaisa Hämäläinen. Valiokunta esittelee ajatuksensa toukokuun lopulla kokoontuvalle liiton valtuustolle, jotta valtuutetut voivat keskustella siitä.

Hyviä kokemuksia Pirkanmaalla

Yhteistyötä on tehty jo yhdistysrajojen yli aikaisemminkin. Nyt tätä toivotaan lisää. Valtuusto on päättänyt taloudellisesta tuesta jäsenyhdistysten yhteisten tilaisuuksien järjestämiseen.

Pirkanmaan Journalistit ovat jo aiemmin linjanneet, että tilaisuuksiin ovat tervetulleita kaikki Journalistiliiton jäsenet.

”Olemme ajatelleet tätä jäsenten kannalta. Olemme samaa liittoa: miksi jäsenen pitäisi rajoittaa osallistumisensa vain oman yhdistyksensä tilaisuuksiin? Lisäksi tiedossa on, että varsin moni ei hahmota liiton jäsenrakennetta, vaan on liittynyt Journalistiliittoon, ei tiettyyn yhdistykseen”, sanoo yhdistyksen puheenjohtaja Sari Sainio.

”Osalle tällaisista jäsenistä tulee yllätyksenä, että heidän pitäisi valikoida jäsenyhdistystensä perusteella, mihin tilaisuuksiin osallistuvat.” Sainion mukaan kaikenlaista yhteistyötä on tehty jo kymmeniä vuosia, ja aina kokemukset ovat olleet hyviä. Suunnitteilla on pressiklubi, johon liiton tukea on tarkoitus hakea.

Yhteisiä voimavaroja

Järjestötoimikunta pohti myös, että pienemmät yhdistykset voisivat palkata yhteisiä työntekijöitä hoitamaan juoksevia asioita. Tämä vapauttaisi yhdistyksille voimavaroja vaikkapa tapahtumien järjestämiseen.

”Asiasta päättävät yhdistykset itse, mutta järjestövaliokunta innostaa yhdistyksiä keskustelemaan tästä mahdollisuudesta”, Hanna-Kaisa Hämäläinen toteaa.

Liiton nimeen mahdollisesti vaihtuva slogan

Järjestövaliokunta on pohtinut myös Journalistiliiton nimiasiaa. Valiokunta ehdottaa, että Journalistiliiton virallinen rekisteröity nimi pidetään ennallaan. Nimen yhteyteen voitaisiin luoda kuitenkin eri tilanteisiin sopiva, mahdollisesti vaihtuva, markkinointislogan.

Slogania tai sloganeita voitaisiin käyttää viestinnässä ja markkinoinnissa niin, että ne laajentaisivat käsitystä Journalistiliitosta. Esimerkiksi ”Journalistiliitto – Median ammattilaiset”. Tämä huomioisi liiton moninaisen toiminnan ja jäsenet. Sloganeita olisi liiton käyttämillä kielillä, suomen lisäksi ruotsiksi ja englanniksi.

Journalistiliiton kevätvaltuusto käsittelee ehdotuksia 19.–20.5. kokouksessaan Helsingissä.

 

Lue myös Journalistin juttu: Yhteistyö kiinnostaa liiton jäsenyhdistyksiä, kunhan omaakin saa säilyttää: ”Haluan, että jäsenemme kokevat hyödylliseksi olla juuri meidän jäseniämme”