Sanoma Media Finland ja yhtiön journalistit ovat sopineet kilpailukykysopimuksen soveltamisesta. Sopimus koskee Helsingin Sanomien, Ilta-Sanomien, Sanoma Lifestylen ja Kids Median journalisteja. Sanoma Tekniikkajulkaisuissa työnantaja sopii työajan pidennyksestä pääluottamismiehen kanssa.

Journalistiliiton keväällä hyväksymän kiky-sopimuksen edellyttämä 24 tunnin työajan pidennys toteutetaan Sanomassa poistamalla jouluviikolla ansaittu vuosityöaikaa tasoittava ylimääräinen vapaapäivä ja lisäämällä jäljelle jäävä 16 tunnin työaika yksittäisiin työpäiviin.

 Yhdessä päivässä pidennystä voi olla enintään puolitoista tuntia. Puolen vuoden aikana pidennystunteja voi olla enintään 12 ja kahden viikon jaksossa enintään kuusi. Työajan pidennyksiä ei sijoiteta arkipyhä- tai sunnuntaipäiville eikä vapaapäiville.

Työntekijän aloitteesta pidennys voi olla kolme tuntia päivässä ja se voidaan sopia sijoitettavaksi myös arkivapaapäivään.

Osa-aikaisen tai osan vuodesta työskentelevien työaikaa pidennetään suhteessa heidän työaikaansa. Pidennys ei koske puitesopimuksella työskenteleviä ja tarvittaessa töihin kutsuttavia työntekijöitä.

Helsingin Sanomien pääluottamusmies Jussi Ahlroth sanoo työntekijöiden neuvottelijoiden olevan tyytyväisiä sekä sopimuksen sisältöön että neuvottelujen kulkuun.

”Sopimus vastaa jäsentemme esittämiä toiveita siitä, miten työajan pidennys pitäisi toteuttaa. Neuvottelut työnantajan kanssa sujuivat hyvin. Molemmat osapuolet tekivät esityksiä ja molemmat myös tulivat vastaan”, Ahlroth kertoo.