Journalistiliitto on antanut Liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon koskien radion tulevaa toimilupakautta.

Ministeriö totesi maaliskuun alussa omassa muistiossaan aikeensa siirtää toimilupa-arvioinnin painopistettä voimakkaasti poispäin sisältöperusteisesta arvioinnista. Pääpaino olisi siten jatkossa hakijan taloudellisissa edellytyksissä radiotoimintaan.

Radioiden paikallisuus- ja sisältöehdoista pääsääntöisesti luovuttaisiin.

Journalistiliitto ei pidä muutosta perusteltuna. Ministeriön muistiostakin selviää, että radioala on pääsääntöisesti tyytyväinen nykytilaan.

”Paikallisella journalismilla on merkitystä”, liiton lausunnossa todetaan.
”Se luo yhteisöä ja identiteettiä ja tuottaa ihmisille omasta lähiympäristöstään tietoa ja sisältöä, jota ei saa mistään muualta. Paikallisen median rooli demokratian luojana on keskeinen.”

Liiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen kummeksuu ministeriön intoa keskittyä asiassa ainoastaan norminpurkuun.
”Ministeriön muistiossa on hyvä pohja-aineisto. Taustalla on professori Päivi Korpisaaren muistio tammikuulta, ja sen mukaan liiketoiminnalliset seikat on hyvä huomioida toimilupia jaettaessa nimenomaan paikallisuus- ja sisältöseikkojen ohella”, Savolainen sanoo.

Journalistiliitto antoi asiassa lausuntonsa, vaikkei ministeriö sitä pyytänytkään.
”Ihmettelen, että lausuntoa ei pyydetty meiltä eikä Radio- ja televisiotoimittajien liitolta. Olemme alalla toimivia järjestöjä ja asia koskee jäseniämme”, Savolainen sanoo.