Media-ala on erittäin huolissaan tänään annetusta hallituksen esityksestä, jonka mukaan myös lehtitilausten puhelinmyyntiin tulisi vaatimus kirjallisesta jälkivahvistuksesta.

”Lehtien tilausmyynnin vaikeuttaminen on jyrkässä ristiriidassa Marinin hallituksen lupausten kanssa. Päätös vaarantaisi monen lehden elinkelpoisuuden ja heikentäisi alan työllisyyttä. Tässä ajassa ei missään tapauksessa pitäisi omilla kansallisilla päätöksillä tietoisesti heikentää vastuullisen median toimintaedellytyksiä”, Medialiiton hallituksen puheenjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi vetoaa.

Hallitusohjelman mukaan sananvapautta ja demokratian toimivuutta tuetaan vahvistamalla vastuullisen median toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä sekä kansalaisten tasavertaisia mahdollisuuksia saada luotettavaa tietoa ja sivistää itseään.

”Tässä hallituksen esityksessä näkyy valitettavalla tavalla, että Suomesta puuttuu mediapolitiikka. Riippumattoman journalismin ja luotettavan tiedon merkitys todetaan juhlapuheissa, mutta käytännön päätöksissä se unohdetaan”, Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho sanoo.

Journalistiliitto ja Medialiitto pitävät välttämättömänä, että sanoma- ja aikakauslehtien puhelinmyynti rajataan eduskunnassa kirjallisen jälkivahvistusvaatimuksen ulkopuolelle. Vastaavia lehtipoikkeuksia on käytössä muissa maissa, esimerkiksi Tanskassa ja Norjassa. Ruotsissa lehtien tilaukset vähenivät, kun vahvistusvaatimukseen ei tullut lehtipoikkeusta.

”Lehdistöpoikkeus osoittaisi riippumattoman journalismin arvostusta elintärkeänä osana toimivaa demokratiaa. Luotettavan ja sivistävän tiedon tuottaminen on nyt tärkeämpää kuin koskaan”, Aho perustelee.

Puhelin on Suomen yhdyskuntarakenteessa lehtitilausten tärkein markkinointikanava. Tilaustulojen merkitys journalismin kustantamiselle on kasvanut, kun globaalit alustajätit vievät valtaosan digitaalisista mainostuloista.

Koti- ja puhelinmyynnin sääntelytarvetta arvioinut oikeusministeriön työryhmä katsoi, että puhelinmyynnin lisäsääntelyyn ei ole tarvetta. Jos puhelinmyynnin jälkivahvistukseen mentäisiin, sen ulkopuolelle voitaisiin rajata lehtitilaukset.

”Lehtien puhelinmyyntiin ei ole liittynyt monilta muilta toimialoilta tuttuja lieveilmiöitä. Puhelimella tapahtuva yhteydenpito ja myyntityö on useille tilaajillemme paras ja halutuin tapa asioida”, Kangaskorpi huomauttaa.

Lehtitilausten puhelinmyynnissä on suureen volyymiin nähden erittäin vähän ongelmia. Kuluttajan asema on jo nykyiselläänkin hyvin vahva. Tilauksilla on neljäntoista päivän peruutusoikeus, ja ne voidaan irtisanoa joustavasti.