Media-alalle kehitetään keinoja osaamisen kehittämiseen ja jatkuvaan oppimiseen alan ammattilaisille. Viime vuonna käynnistynyt MediaTyö2030-hanke etenee kevään aikana pilottivaiheeseen. Journalistiliitto on mukana hankkeessa yhdessä Medialiiton, Ammattiliitto Pron ja Teollisuusliiton kanssa.

Tavoitteena on kehittää koulutusalusta, joka vastaa media-alan tarpeisiin keräämällä yhteen erilaisia sisältöjä määritettyihin osaamisalueisiin liittyen, mahdollistaen joustavan tavan oppia.

Pilotin aikana vuonna 2022 keskitytään monikanavaisuuteen, sillä se on media-alaa laajasti koskettava teema. Monikanavaisuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että työtä tuotetaan eri kanaviin tai alustoihin, joilla on omat vaatimuksensa, muotonsa ja muut erityispiirteensä, unohtamatta mahdollisesti tarpeiltaan eriäviä kohderyhmiä.

”Monikanavaisuus on Journalistiliiton jäsenille tärkeä teema. Yhä useampi jäsenemme tuottaa sisältöä moneen kanavaan,” sanoo liiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen.

”Monikanavaisuus ei kuitenkaan saa olla pakotettu malli, työntekemisen pitää perustua työntekijän osaamiseen ja halukkuuteen.” Savolaisen mukaan työntekijälle täytyy olla koulutusmahdollisuus, jos haluaa tehdä useampaan kanavaan.

”Ihmisten erilaiset osaamiset ja kyvykkyydet pitää huomioida media-alalla. Alalla on erilaisia vaativuuksia, kun osaa ja haluaa tehdä laajasti, sen pitää näkyä myös palkkauksessa,” Savolainen toteaa.

Haussa pilotoijia

Hankkeeseen haetaan parhaillaan pilotoijia, alan ammattilaisia ja organisaatioita. Katso tekstin lopusta yhteyshenkilön tiedot.

Hankkeen alkupuoliskolla on tarkennettu ymmärrystä alan kohtaamista haasteista laajasti sidosryhmäkyselyn, yksilöhaastatteluiden ja työpajojen keinoin. Näiden pohjalta on työstetty erilaisia teemakokonaisuuksia, jotka ovat sekä yrityksille että niiden työntekijöille ajankohtaisia.

Lisäksi hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä osaamiseen ja koulutuskysymyksiin perehtyneiden media-alan henkilöiden ja oppilaitosten kanssa. Verkostossa vaihdetaan kokemuksia ja haetaan parhaita toimintamalleja.

Hankkeessa tehdään lisäksi kooste toimivimmista opeista ja käytänteistä, joita myös muut toimialat voivat hyödyntää.

Hanke käynnistyi kesäkuussa 2021 ja päättyy joulukuussa 2022.

 

Kysy pilotista ja pilottiin osallistumisesta: Anna Kiukkonen, Bell Rock Advisors Oy, sähköposti anna@bellrock.fi

Katso tietoja hankkeesta Medialiiton nettisivulta.